Print this page

People

 

Murielle Gijbels

::

Murielle Gijbels

Murielle joined Tiberghien in 2010 after completing her studies in law, tax law and notarial law at the universities of Leuven and Brussels.


She has a thorough technical expertise and has built up an extensive professional network on asset and estate planning, gift and inheritance tax, the legislation relating to property held in common ownership and private international law. She deals with issues both within a national context as well as those with international implications. Murielle regularly contributes to publications on these matters and speaks at conferences and seminars.


Due in part to her discreet and practical approach, she enjoys the trust of a widely diverse clientèle, from individuals to entrepreneurial families and their businesses. She is also familiar with the specific interests of athletes and artists within her field.


In 2019, Tiberghien opened an office in Hasselt, partly as a result of Murielle's strong encouragement.

Murielle Gijbels Vcard

Advisor - Brussels, Hasselt

Born in Herk-de-Stad, °1986.
Lawyer.
Joined the Firm in 2010.
Counsel since 2019.

Practice Areas

Estate planning
Inheritance and gift tax
Family law
International private law

Education

Vrije Universiteit Brussel (Master in Notary, 2013).
KU Leuven (Master in Taxation, 2010).
KU Leuven (Master in Law, 2009).

Languages

Dutch, French, English.

Other professional activities

Member of the Brussels Bar.
Member of the Bar of Limburg.
Member of the Estate Planning Skill Group Limburg-Vlaams Brabant (EPSG).

 • M. GIJBELS en N. SOMERS, “Wat brengt het nieuwe jaar op het gebied van Vlaamse schenk- en erfbelasting?”, www.tiberghien.com, 12 december 2019;
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Ja ik wil… maar niet het vruchtgebruik op de aandelen van het familiebedrijf”, www.tiberghien.com, 20 september 2019;
 • Co-auteur, Tiberghien Handboek voor Fiscaal, deel registratie- en successierechten (erf- en schenkbelasting).
 • M. GIJBELS, Vernietigingsberoep Vlaamse regelgeving inzake verzekeringsgift afgewezen, www.tiberghien.com, 1 maart 2019.
 • M. GIJBELS en R. DEBLAUWE, Over “A-A-B” en “AB-AB-C”-verzekeringen: het nieuwe huwelijksvermogensrecht en successierecht, elk zijn eigen logica?, www.tiberghien.com, 13 november 2018.
 • M. GIJBELS en R. DEBLAUWE, Nieuw standpunt van de Vlaamse belastingdienst over het nieuwe huwelijksvermogensrecht, www.tiberghien.com, 3 oktober 2018.
 • M. GIJBELS, ea., Fiscale implicaties van het nieuwe erfrecht, www.tiberghien.com, 26 juni 2018.
 • M. GIJBELS, ea, Het nieuwe erfrecht en de gevolgen voor familiebedrijven, www.tiberghien.com, 11 juni 2018.
 • M. GIJBELS en G. VANDEN ABEELE, 'Burgerlijke maatschappen voortaan verplicht in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen én boekhoudplichtig!', www.tiberghien.com, 16 mei 2018.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Aanpassing erfbelasting aan nieuwe erfrecht: De Vlaamse regering beslist als volgt: voortgezet vruchtgebruik wel, terugval van vruchtgebruik niet (meer) belast met erfbelasting”, www.tiberghien.com, 6 maart 2018.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe mogelijkheden?”, N. Not. 2018, Nr. 1-2, pp. 1-11.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Het nieuwe erfrecht en de schenking van familiebedrijven: wat wijzigt er?”, www.tiberghien.com, 28 september 2017.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Het nieuwe erfrecht: wat moet/mag/kan, nù en nà 1/09/2018?”, www.tiberghien.com, 7 september 2017.
 • M. GIJBELS, G.D. GOYVAERTS en A. VAN GEEL, “Vlabel en de Burgerlijke Maatschap: nieuw standpunt met belangrijke implicaties”, www.tiberghien.com, 28 april 2017.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Wijzigingen erfbelasting: enkel belasting in hoofde van diegene die iets krijgt op het moment dat hij het krijgt”, www.tiberghien.com, 14 maart 2017.
 • M. GIJBELS, “Geldt de Duitse informatieplicht bij overlijden van een Duits rijksinwoner ook steeds voor rekeningen aangehouden bij buitenlandse bijkantoren?”, N. Succ. 2017/2, p. 4-8.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “What happens in Liechtenstein, stays in Liechtenstein... of toch niet voor de Vlaamse Rulingcommissie?”, www.tiberghien.com, 21 september 2016.
 •  U. CERULUS en M. GIJBELS, “Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen” in W. PINTENS en C. DECLERCK, eds., Patrimonium 2016, Die Keure, Brugge, 2016, 123-148.
 • M. GIJBELS, “De Vlaamse omzendbrief inzake familiebedrijven: enkele aandachtspunten voor de praktijk belicht”, N. Not. 2016, afl. 9, p. 1-7.
 • M. GIJBELS en G. D. GOYVAERTS, “Gesplitste inschrijving: wat met schenkingen uit het verleden?”, www.tiberghien.com, 31 mei 2016.
 •  M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “31 mei 2016: ultieme datum voor schenkingen van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris”, www.tiberghien.com, 29 april 2016.
 • M. GIJBELS, “Nieuwe Omzendbrief inzake familiebedrijven: enkele nieuwigheden”, www.tiberghien.com, 9 maart 2016.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Verlaagde Vlaamse onroerende schenkingstarieven beogen dynamiek in de onroerende schenkingen op gang te brengen: zou dit lukken?”, N. Not. 2015, afl. 14, p. 1- 8.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Enkele fictiebepalingen in de Vlaamse erfbelasting: een tussentijdse balans van de (on)bedoelde wijzigingen”, N. Not. 2015, afl. 4, p. 1-6.
 • M. GIJBELS, A. VAN GEEL en I. VERHULST, “Enkele aandachtspunten bij het oprichten en de werking van een Belgische Burgerlijke Maatschap”, Vermogensplanning in Praktijk 2015, afl. 1, p. 1 – 12.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Vlaams Minister Turtelboom verduidelijkt: nieuwe Omzendbrief mèt opname van een identieke "witte" lijst - testamentaire bepalingen vormen geen fiscaal misbruik”, www.tiberghien.com, 27 februari 2015.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Omzendbrief Fiscaal Misbruik”, www.tiberghien.com, 20 januari 2015.
 • M. GIJBELS, “Weigering kwijtschelding nalatigheidsinteresten vereist gemotiveerde beslissing van gewestelijke directeur”, N. Succ. 2014, afl. 3 -3-5.
 • R. DEBLAUWE en M. GIJBELS, “Vrijstelling van successierechten van familiale ondernemingen en vennootschappen”, www.tiberghien.com, 12 april 2011.
 • R. DEBLAUWE en M. GIJBELS, “Gemengde levensverzekering: geen inkorting wel schending, geen inbreng geen schending”, www.tiberghien.com, 19 januari 2011.