Print deze pagina

maandag, 09 maart 2020

Hof van Gent actualiseert vruchtgebruik tegen 4 %

Verkoop van blote eigendom tegen een prijs die omgezet wordt in een lijfrente: een schoolvoorbeeld voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.9 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het hof van beroep te Gent past alle principes mooi toe, alleen gebruikt het bij de actualisering een interestvoet van 4 %, voor een transactie die in 2013 plaatsvond. Dit is anno 2013, en gelet op de afwezigheid van wettelijke grondslag, enigszins merkwaardig.

In 2013 verkoopt mevrouw A de blote eigendom een woning, die ze in volle eigendom schatten op 250 000 EUR, aan haar neef en zijn echtgenote, voor
182 800 EUR. De prijs wordt onmiddellijk omgezet in een lijfrente van 750 EUR per maand, betaalbaar gedurende maximum 20 jaar. Mevrouw A overlijdt in 2015 en had haar neef als enige en algemene legataris aangeduid in een authentiek testament van 2009.

Voor het hof van beroep te Gent (1) kwam de vraag of het hier om een fictief legaat ging in de zin van artikel 2.9.1.0.7 VCF.

De volledige publicatie die verscheen in Nieuwsbrief Successierechten, 2020-1 kan u hier lezen.