Print deze pagina

donderdag, 26 november 2020

Onroerend goed als scheidingsaandeel in BV of CV: verkoop- of verdeelrecht?

De nieuwe vennootschapswetgeving heeft de mogelijkheid van uittreding van een vennoot 'lastens het vennootschapsvermogen' - d.w.z. via de uitbetaling van een 'scheidingsaandeel' door de vennootschap - ook ingevoerd in het kader van de besloten vennootschap (BV), naar het voorbeeld van de coöperatieve vennootschap (CV). De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft zich recentelijk uitgesproken over de gevolgen van een dergelijke uittreding op het vlak van de registratiebelasting; meer bepaald wat de situatie betreft waarin een vennoot van een BV of een CV uittreedt uit de vennootschap en ten titel van 'scheidingsaandeel' een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed verkrijgt. Volgens Vlabel is daarop in beginsel het verkooprecht van toepassing. Mits bepaalde voorwaarden zijn vervuld, kan evenwel ook het verdeelrecht van toepassing zijn (Standpunt nr. 20041 dd. 25 mei 2020; www.belastingen.vlaanderen.be).

 

Lees hier het uitgebreide artikel van Bruno Cardoen voor Fiscoloog, nr. 1674