Print deze pagina

donderdag, 26 november 2020

Erfgenamen blijven aansprakelijk voor verdwenen goederen

- Grondwettelijk Hof nr. 91/2020, 18 juni 2020 -

Aan het Grondwettelijk Hof werd de vraag voorgelegd of artikel 2.7.3.2.5. van de VCF, het vroegere artikel 108 W.Succ., wel grondwettig was. In de zaak ten gronde was een roerend vermogen van ongeveer € 229 000 aangegeven, en een onroerend eigen vermogenvan € 225 000. De Vlaamse Belastingdienst verhoogde het actief tot bijna 1,1 miljoen euro, d.w.z. een verhoging met € 536 000, wegens ‘verdwenen activa’. Na het indienen van een bezwaarschrift werd wel aanvaard dat voor een deel van de goederen het tegenbewijs geleverd was, en werden de aanslagen aangepast. Er worden in het arrest niet gezegd welk gedeelte aanvaard werd.

 

Lees hier de volledige analyse van het arrest door Rik Deblauwe.