Print deze pagina

dinsdag, 22 december 2020

Beding van aanwas niet alleen interessant voor echtgenoten en samenwonenden!

Het beding van aanwas is een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen die betrekking heeft op een bepaald goed, dat ze samen aankopen of dat zij reeds in onverdeeldheid bezitten, waarbij wordt overeengekomen dat het onverdeelde aandeel van de eerststervende in volle eigendom – of in vruchtgebruik – onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de eerststervende, van rechtswege zal aanwassen en dus verkregen zal worden door de overlevende partij(en). Wie het goed uiteindelijk zal verwerven, hangt dus af van een onzekere gebeurtenis, m.n. het vooroverlijden van een van hen.

Het beding van aanwas is een vaak gebruikte planningstechniek tussen echtgenoten of samenwonenden. Voor velen dus geen onbekende materie, temeer omdat een beding van aanwas, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, gunstige fiscale gevolgen kan hebben. Ook de Vlaamse Belastingdienst is zeer vertrouwd met het beding van aanwas. Dit kan worden afgeleid uit de hoeveelheid Standpunten en Voorafgaande Beslissingen die er tot op heden werden uitgebracht.

De volledige publicatie die verscheen in TaxWin op 5 februari 2020 kan u hier lezen.