Print deze pagina

maandag, 01 maart 2021

Taks op de effectenrekeningen 2.0: eens een belasting bestaat wordt ze niet snel afgeschaft

Op donderdag, 25 februari 2021 werd de Wet van 17 februari houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit houdt in dat zij in werking is getreden op 26 februari 2021.

Belgische financiële instellingen en in voorkomend geval ook verzekeringsmaatschappijen zullen nu in ijltempo alles moeten organiseren om deze taks toe te passen en te betalen. Niettemin stellen zich nog verschillende praktische alsook existentiële vragen bij deze nieuwe taks.

U kan hierover meer in detail lezen in de verschillende nieuwsbrieven die al eerder op onze website gepubliceerd werden, alsook in het interview van Dirk Coveliers en Bart De Cock dat verschenen is in de Beste Belegger van de maand maart 2021.