Print deze pagina

dinsdag, 27 april 2021

Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit 2021

De aanhoudende veranderingen in de Belgische vermogensfiscaliteit en de steeds toenemende verschillen tussen de drie gewesten wat betreft de invulling en toepassing van hen toebedeelde belastingen, leidt tot een moeilijk nog overzienbaar kluwen.

Om hieraan tegemoet te komen, hebben wij voor u een handig cijfermatig overzicht opgesteld, zodat u snel uw weg zou kunnen vinden in voormeld kluwen.

Wij stellen u de derde editie voor van onze “Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit

Deze cijfers worden jaarlijks bijgewerkt, om de evolutie van de tarieven van de Belgische vermogensfiscaliteit weer te geven.

Indien u graag een van de voorgaande edities (2019, 2020) ontvangt, gelieve een mail te sturen naar marketing@tiberghien.com

KERNCIJFERS NL 2021 KADER