Advocaten / Avocats / Lawyers

U bevindt zich hier:#stayinformed»Fiscale maatregelen

Fiscale maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van de fiscale en aanverwante overheidsmaatregelen die in het kader van de Covid-19 crisis werden afgekondigd voor BELGIE en LUXEMBURG. De link brengt u telkens bij de officiële mededeling van de betrokken overheidsinstantie. Via de filterknoppen kunt u het overzicht beperken tot de overheidsmaatregelen die relevant zijn voor u. Dit overzicht wordt op geregelde tijdstippen bijgewerkt.

 

WTS global zonder kader

Door onze samenwerking met WTS Global kunnen wij u ook een INTERNATIONAAL overzicht aanbieden van fiscale en met fiscaliteit gerelateerde maatregelen in 35 landen :  "International responses to COVID-19"

Filter:
Laatste update: maandag, 08 juni 2020 14:03

Belastingaangifte in 2020

09/04/2020 :: Uw belastingaangifte in 2020 :: Alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften geannuleerd. Wel afspraak mogelijk om aangifte per telefoon te laten invullen.

Fiscale maatregelen

27/03/2020 :: Fiscale maatregelen :: Tijdelijke en uitzonderlijke opschorting van bepaalde fiscale bepalingen; onroerende fiscaliteit; belasting op automatische ontspannningstoestellen

Laatste update: dinsdag, 28 april 2020 17:03

Vergoedingen Covid-19

24/04/2020 :: Vergoedingen Covid-19 :: Kleine en micro-ondernemingen direct geimpacteerd door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad; forfaitaire vergoeding Covid-19

Laatste update: woensdag, 08 april 2020 10:20

Toekenning van compensatievergoedingen

20/03/2020 :: Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 :: Kleine en micro-ondernemingen direct geimpacteerd door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad; forfaitaire vergoeding Covid-19

Laatste update: donderdag, 09 april 2020 18:15

OESO: aanbevelingen voor grensarbeiders en andere gerelateerde grensoverschrijdende aangelegenheden

03/04/2020 :: OESO vaardigt aanbevelingen uit in verband met de gevolgen van de COVID-19 crisis voor grenswerknemers en andere aanverwante grensoverschrijdende aspecten :: fiscale woonplaats van natuurlijke personen; belastingheffing over het ontvangen loon als gevolg van een stimuleringspakket; fiscale woonplaats van bedrijven

Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2021

02/04/2020 :: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2021 betreft :: Voorstel om vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen eerste drie vervaldagen aanslagjaar 2021 af te schaffen

Vrijstelling van btw en douanerechten op noodzakelijke medische uitrusting

03/04/2020 :: COVID-19: Vrijstelling van btw en douanerechten op noodzakelijke medische uitrusting :: Tijdelijke vrijstelling van invoerrechten en btw op de invoer van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen uit derde landen

Laatste update: donderdag, 09 april 2020 17:57

Mondmaskers aangekocht buiten de EU

04/04/2020 :: Update COVID 19: Mondmaskers aangekocht in een land buiten de EU :: Stopfunctie douane; conformiteit; status bestelling mondmaskers

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 14:21

Wetsontwerp 'dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

03/04/2020 :: Ministerraad keurt wetsontwerp 'dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie' goed :: Giften in natura medisch materiaal; vrijstelling inkomstenbelastingen gemeenschaps- en gewestvergoedingen; voorafbetalingen inkomstenbelastingen; verlenging termijnen Tax Shelter

Laatste update: woensdag, 22 april 2020 10:01

Financiële tegemoetkoming aan de aangesloten onthaalouders

02/04/2020 :: Circulaire 2020/C/49 over de financiële tegemoetkoming in het kader van COVID-19 aan de aangesloten onthaalouders :: Kostenvergoeding kinderbegeleiders in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020; fiscale kwalificatie als geen belastbaar beroepsinkomen

Laatste update: dinsdag, 12 mei 2020 10:58

FAQ Europese Commissie

29/04/2020 :: FAQ Europese Commissie - exportvereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen:: Verduidelijkingen bij de Europese verordening die de uitvoer naar derde landen van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen aan een vergunning onderwerpt

Laatste update: donderdag, 09 april 2020 17:40

Voorafbetalingen van inkomstenbelasting

03/04/2020 :: Corona-steunmaatregel: Wijziging percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting :: Verhoging voordeel voorafbetalingen derde en vierde vervaldag; uitgesloten vennootschappen

Laatste update: donderdag, 09 april 2020 17:35

Nieuwe economische maatregelen

01/04/2020 :: Nieuwe economische maatregelen:: Hinderpremie; compensatiepremie; specifieke achtergestelde leningen en waarborgen; noodfonds voor gesubsidieerde sectoren

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 17:13

Aanvullende termijn om opcentiemen onroerende voorheffing aan te passen

31/03/2020 :: Aanvullende termijn om opcentiemen onroerende voorheffing aan te passen:: Invoering mogelijkheid voor gemeenten om opcentiemen onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 nog te wijzigen

Laatste update: donderdag, 09 april 2020 17:20

Steunmaatregelen voor handelaars

08/04/2020 :: Steunmaatregelen voor handelaars :: Eénmalige premie bij verplichte sluiting; kwijtschelding belastingen voor markten, kiosken en straatverkopers; halvering jaarlijkse terrasprijs

Laatste update: donderdag, 09 april 2020 17:03

Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers

18/03/2020 :: Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers die schade lijden door de corona-crisis :: compensatiepremie - uitstel terugbetaling leningen - tijdelijke werkloosheid - overbruggingsrecht zelfstandigen - sociale zekerheid - fiscale maatregelen - crisiswaarborg - aanmoedigingspremie - ondersteuningspremie zelfstandigen

Laatste update: dinsdag, 28 april 2020 17:01

Coronamaatregelen VlaBel

24/04/2020 :: Coronamaatregelen Vlaamse Belastingdienst :: Uitstel betaling onroerende voorheffing, verkeersbelasting - verlenging termijnen erfbelasting en registratiebelasting - afbetalingsplannen

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 16:07
Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 16:03

Toekenning van vergunning toegelaten exporteur inzake oorsprong

30/03/2020 :: UPDATE COVID 19: Toekenning van vergunning toegelaten exporteur inzake oorsprong :: Operatoren kunnen voorafgaand aan verplichte audit een (voorlopige) vergunning toegelaten exporteur krijgen - voorwaarden

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 16:02
Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 16:02
Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 16:01

Volmachtsbesluiten justitie

29/03/2020 :: Eerste pakket volmachtsbesluiten justitie :: Drie volmachtsbesluiten om de continuïteit van de rechtsbedeling te waarborgen en ter bescherming van de volksgezondheid door vermijden van fysieke nabijheid

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 16:00

Europese Commissie over green lanes

27/03/2020 :: UPDATE COVID 19: Europese Commissie over green lanes :: Praktische adviezen voor toepassing van de richtlijnen voor grensbeheer om tijdens de pandemie het goederenvervoer in de EU aan de gang te houden

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 16:00

Ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de betalingstermijnen

27/03/2020 :: Ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de betalingstermijnen :: AAD&A zal geen nalatigheidsinteresten eisen voor de rechten (accijnzen en verpakkingsheffing, btw) gedurende de toepassingsperiode van de ondersteuningsmaatregelen

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 15:59

Btw - bijzondere aangifte 629

27/03/2020 :: BTW - bijzondere aangifte 629: wijziging van betalingstermijn :: talingstermijn voor de bijzondere aangiften 629 m.b.t. eerste kwartaal van 2020 verlengd tot 20 juni 2020

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 15:59

Volmachtwet coronavirus

27/03/2020 :: Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 :: Koning kan maatregelen nemen om de goede werking van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de administratieve rechtscolleges te garanderen

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 15:58

Douanevergunningen - tijdelijke toevoeging van nieuwe opslagplaatsen

26/03/2020 :: Douanevergunningen - tijdelijke toevoeging van nieuwe opslagplaatsen :: Impact coronavirus op logistiek en opslag geïmporteerde goederen zonder definitieve douanebestemming - vergunningshouders kunnen aanvraag tot uitbreiding van vergunning met andere opslagplaatsen (in België) per e-mail indienen

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 15:57
Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 15:57

Betaaluitstel voor aanslagbiljetten verzonden na 12.03.2020

26/03/2020 :: UPDATE COVID 19: Betaaluitstel voor aanslagbiljetten verzonden na 12.03.2020 :: Betaaltermijn PB, VenB., RPB en BNI verlengd van twee naar vier maanden

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 15:56

Afwijking originele douanedocumenten

25/03/2020 :: UPDATE COVID 19: Van sommige documenten moet het originele exemplaar bezorgd worden aan de douane. Kan hier uitzonderlijk van afgeweken worden? :: Certificaten en vergunningen mogen tijdelijk digitaal verstuurd worden - originele stukken gearchiveerd bij aangever

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 15:56

Formulieren ET14000

24/03/2020 :: Verzending per e-mail van de formulieren ET14000 :: Alle formulieren ET14000 alleen per e-mail verstuurd - et14000@minfin.fed.be

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 15:55

Schenken van goederen aan bepaalde instellingen - giften in natura

24/03/2020 :: Circulaire 2020/C/46 over het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura :: Giften van medische hulpmiddelen aan bepaalde instellingen - gevolgen op vlak van btw, VenB, BNI/Ven.

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 15:55

Schenken van medische hulpgoederen aan ziekenhuizen zonder btw

24/03/2020 :: Geen BTW bij schenken medische hulpgoederen aan ziekenhuizen :: Schenking van medische hulpgoederen aan ziekenhuizen en zorginstellingen zal btw niet opeisbaar maken

Laatste update: dinsdag, 07 april 2020 15:54

UPDATE COVID 19: Richtsnoeren uitvoermaatregel - Coronavirus

23/03/2020 :: UPDATE COVID 19: Richtsnoeren uitvoermaatregel - Coronavirus :: Richtsnoeren van de Europese Commissie voor de lidstaten met betrekking tot Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402

Laatste update: maandag, 06 april 2020 10:35
Laatste update: woensdag, 08 april 2020 14:25

Uitvoermaatregel voor medische persoonlijke beschermingsmiddelen

20/03/2020 :: Uitvoermaatregel voor medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning :: Uitvoer medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning verboden

Laatste update: woensdag, 08 april 2020 14:24

Corona-werking DVB

18/03/2020 :: Corona-werking Dienst Voorafgaande Beslissingen :: DVB blijft operationeel - regularisatieaangiften mogen per mail

Laatste update: woensdag, 08 april 2020 14:24

Grondwettelijk Hof : Bijzondere proceduremaatregelen

18/03/2020 :: Grondwettelijk Hof - Persbericht over de bijzondere proceduremaatregelen in het kader van de coronaviruscrisis :: Terechtzittingen verdaagd - termijnen memories geschorst - elektronisch versturen stukken -minimumdienstverlening griffie

24/03/2020 :: Richtlijn betreffende de bijzondere proceduremaatregelen van het Grondwettelijk Hof in het kader van de coronaviruscrisis - FAQ en antwoorden :: Vragen bijzondere proceduremaatregelen GwH

Laatste update: woensdag, 08 april 2020 14:21

Uitstel van niet-essentiële controles ter plaatse

18/03/2020 :: Uitstel van niet-essentiële controles ter plaatse :: FOD Financiën stelt niet-essentiële en minder dringende controles ter plaatse uit

Laatste update: donderdag, 09 april 2020 14:12
Laatste update: woensdag, 08 april 2020 14:19

Bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing

18/03/2020 :: Bijkomende steunmaatregelen in VEN-B, RP-B, B-niet-inwoners, P-B, btw en bedrijfsvoorheffing :: Uitstel aangiften VenB, Rpb en BNI-ven t.e.m. 30.04.2020 - uitstel aangiften btw - versnelde teruggave btw - betaling btw en bedrijfsvoorheffing - betaling PB en VenB.

Laatste update: woensdag, 08 april 2020 13:59

België - Frankrijk - regime grensarbeiders

13/03/2020 :: België - Frankrijk - regime grensarbeiders :: Thuiswerk Franse grensarbeider - termijn van 30 dagen

Laatste update: donderdag, 09 april 2020 13:53

Steunmaatregelen betreffende het coronavirus

06/03/2020 :: Steunmaatregelen betreffende het coronavirus :: Steunmaatregelen FOD Financiën - natuurlijke- of rechtspersonen - welke schulden? - termijn 30.06.2020 - voorwaarden

Geen resultaten gevonden. Wijzig je zoekopdracht aub.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com