Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Team>Senior Associate>Katrien Van Boxstael

Team

Katrien Van Boxstael

::

Sfeerfoto

Katrien startte haar loopbaan in 2003 bij de Vlaamse overheid. Eerst bij de Vlaamse Belastingdienst waar ze de attesten afleverde voor de vererving van familieberdrijven met vrijstelling van successierechten. Later bij de dienst beleidsondersteuning en regelgeving van het Vlaams Ministerie Financiën en Begroting, waar ze rond het beleidsmatige aspect van de regelgeving met betrekking tot de overdracht van familiebedrijven en meer algemeen successie- en registratierechten werkte.

 

Eind 2005 startte ze tevens een assistentschap aan de Hogeschool Gent (binnen de Associatie Universiteit Gent). Ze deed onderzoek naar de burgerrechtelijk en fiscale aspecten van de overdracht van familiebedrijven en doceerde er de vakken “Successie- en registratierechten” en “Fiscale planning” binnen de studierichting handelswetenschappen, specialisatie accountancy en fiscaliteit.

 

Sinds 2012 is Katrien verbonden aan kantoor Tiberghien. Tot dan combineerde ze haar mandaat aan de Hogeschool Gent met een tewerkstelling bij de Vlaamse overheid. Mede door die ervaring is ze gekend om haar grondige kennis van de Vlaamse successie- en registratierechten, de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de Vlaamse fiscale procedure. Naar aanleiding van de overheveling van de dienst van de Vlaamse successierechten van de federale Staat naar het Vlaamse Gewest (sindsdien: erfbelasting) met ingang van 1 januari 2015, verzorgde ze de opleiding “Erfbelasting” aan de personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst. Daarnaast heeft ze een goede kennis van de Brusselse en Waalse regelgeving inzake registratie- en successierechten.

 

Ze focust ondermeer op de overdracht van familiebedrijven en meer algemeen vermogens- en successieplanning, ook in een internationale context.

 

Specifiek in deze materies begeleidt ze cliënten in fiscale procedures, administratief en gerechtelijk.

 

Door haar pragmatische en resultaatgerichte aanpak fungeert ze als een vertrouwenspersoon voor haar cliënten, vermogende particulieren en families, al dan niet eigenaar van een familiebedrijf.

Katrien Van Boxstael Vcard

Senior Associate - Brussel

Geboren te Oudenaarde, °1980.
Advocaat.
Medewerkster sinds 2012.

Vakgebieden

Burgerrechtelijke en fiscale aspecten van de overdracht van familiebedrijven
Vermogens- en successieplanning
Successie- en registratierechten
Fiscale procedure
(Internationaal) fiscaal recht
Personenbelasting

Opleiding

Fiscale Hogeschool Brussel (Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen, 2017).
Universiteit Gent (Lic. in de Rechten, 2003).

Talen

Nederlands, Engels, Frans.

Andere professionele activiteiten

Lid van de Balie van Brussel.
Auteur van diverse publicaties over successie- en registratierechten.
Spreker op seminaries en congressen.
Co-auteur van het Tiberghien Handboek.

•    De Groote, B. en Van Boxstael, K., “Vrijstelling successierechten gezinswoning vanaf 2007”, Fisc. Act. 2006, afl. 35, 3-8, samen met Dr. Bertel De Groote
•    Van Boxstael, K., “Vlaamse regering bezwijkt dan toch voor precolumbiaanse kunst”, Juristenkrant 2006, afl. 136, 15
•    De Groote, B. en Van Boxstael, K., “Transfer of family-owned companies by succession of by gift inter vivos according to Belgian succession and registration taxes”, in KIERKEGAARD, S. (ed.), Business Law & Technology – Present and Emerging Trends, Vol. 2, International Association of Technology Lawyers, Denmark, 2006, 73-84
•    De Groote, B.  en Van Boxstael, K., “Transfer of family-owned companies by succession of by gift inter vivos according to Belgian succession and registration taxes”, Journal of International Commercial Law and Technology 2007, Vol. 2, Issue 3, 121-126
•    Van Boxstael, K., “Holdingvennootschappen en de vrijstelling van Vlaamse successierechten”, Fiscale Koerier 2007, afl. 5, 361-366
•    Van Boxstael, K., “Holdingstructuren en artikel 60bis van het Vlaamse Gewest: volledige transparantie of voorzichtigheid geboden? (Rb. Brussel, 12 mei 2006)”, AFT 2007, afl. 4, 46-52
•    Van Boxstael, K., “Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen: uitsluiting schuldaftrek recht van overgang bij overlijden – toetsing aan EG-Verdrag”, Nieuwsbrief Successierechten 2007, afl. 5, 7-12
•    Van Boxstael, K., “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, afl. 3, 207-266
•    Van Boxstael, K., “Wettelijk samenwonende partner nu (eindelijk) ook erfgenaam”, Nieuwsbrief Successierechten 2007, afl. 10, 6-11
•    De Groote, B. en Van Boxstael, K., “Waalse tewerkstellingsvoorwaarde ook strijdig met Europees recht”, Fiscoloog 2007, afl. 1090, 1-4
•    Van Boxstael, K. en De Groote B., “Flemish exemption from succession taxes for the inheritance of family-owned companies: condition of employment replaced by a condition of labour costs”, Intertax 2008, vol. 36, issue 12, 585-597
•    Van Boxstael, K., “Artikel 60bis ‘Vlaamse’ W.Succ. De bruikbare controlevehikels binnen familiebedrijven”, AFT 2009, afl. 6-7, 4-32
•    Van Boxstael, K., “Vlaamse successierechten: voorwaarde van ‘loonlasten’ in artikel 60bis Wetboek van Successierechten – wat bedoelt de decreetgever eigenlijk?”, TFR 2009, afl. 362-363, 456-498
•    Van Boxstael, K., “Vlaamse successierechten. Vrijstelling familiebedrijven: tewerkstellingsvoorwaarde tijdelijk geschrapt”, Fisc. Act. 2009, afl. 40, 1-6
•    Van Boxstael, K., “Hoe transparant is de transparantieregel met betrekking tot holdingstructuren in artikel 60bis ‘Vlaams’ wetboek van successierechten?”, Not. Fisc. M. 2010, afl. 1, 1-18
•    Van Boxstael, K., “Vlaamse successierechten. Tijdelijke schrapping tewerkstellingsvoorwaarde: ook teruggave geregeld”, Fisc. Act. 2010, afl. 4, 5-8
•    Cools, H., Van Boxstael, K. en Van Uytbergen, S., Praktisch successierecht, Reeks ‘Praktisch recht’, Antwerpen, De Boeck, 2010, 232 p
•    Van Boxstael, K., “Vlaams programmadecreet 2010. Inning verkeersbelasting overgeheveld”, Fisc. Act. 2010, afl. 26, 1-7
•    Cools, H. en Van Boxstael, K., “Onterf uw erfgenamen (gedeeltelijk) en laat ze meer overhouden: de paradox van het duolegaat”, TEP 2010, afl. 4, 241-280
•    Van Boxstael, K., “Vlaamse successierechten. Vrijstelling voor familiebedrijven: na de tijdelijke schrapping van de loonlastenvoorwaarde, de ‘verduidelijking’ van de participatievoorwaarde, nu ook de ‘kapitaalsvoorwaarde’ aangepast”, Acc.& Fisc. 2010, nr. 28, 6-8
•    Hendrickx, W. en Van Boxstael, K., De registratierechten grondig doorgelicht, Reeks ‘Recht toegepast’, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2010, 370 p
•    Van Boxstael, K., “Uitvoeringsbesluit gepubliceerd. Erven en schenken familiebedrijven: groen licht voor aflevering attesten”, Fiscale Actualiteit 2012, afl. 13, 8-10
•    Van Boxstael, K., “Erven en schenken familiebedrijf: richtlijnen en verduidelijkingen in omzendbrief”, Fiscale Actualiteit nr. 31, 19 september 2012
•    Van Boxstael, K., “Erven en schenken familiebedrijf: drievoudige toetssteen voor reële economische activiiteit”, Fiscale Actualiteit nr. 32, 26 september 2012
•    Van Boxstael, K., “Erven en schenken familiebedrijf: over transparantie van holdings en de antimisbruikbepalingen”, Fiscale Actualiteit nr. 33, 3 oktober 2012
•    Van Boxstael, K., “Erven en schenken familiebedrijf: over verdachte periodes en tegenbewijzen”, Fiscale Actualiteit nr. 34, 10 oktober 2012

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com