Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Team>Of Counsel>Charlotte Declerck

Charlotte Declerck

::

Charlotte Declerck

Charlotte Declerck Vcard

Of Counsel - Brussel

Geboren te Brugge, °1980.
Advocaat.
Medewerkster sinds 2010.

Vakgebieden

Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht

Opleiding

K.U.Leuven (Doctor in de Rechten, 2008).
K.U.Brussel en K.U.Leuven (Master in de Intellectuele Rechten, 2006).
K.U.Leuven (Licentiaat in de Rechten, 2003).

Talen

Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans.

Andere professionele activiteiten

Verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de K.U.Leuven sinds 2003.
Docent familiaal geschillenrecht tijdens het academiejaar 2009-2010.
Docent personen- en samenlevingsrecht aan de Universiteit Hasselt sedert 1 september 2010.
Docent familiaal procesrecht aan de Universiteit Antwerpen tijdens het academiejaar 2010-2011.
Auteur van verschillende boeken en artikelen over personen-, familie- en familiaal vermogensrecht en auteursrecht.
Lid van de Balie van Brussel sinds 2010.

 • Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, xxxviii + 440 p. (co-auteurs: W. Pintens en K. Vanwinckelen).

 • Hoog in de wolken. De rechtszaak Claus, noot onder Antwerpen 13 juli 2011, Rechtskundig Weekblad 2011-12, 1169-1177.

 • Actuele planningstechnieken in vraag gesteld, Notariaal Fiscaal Maandblad, 2011, 178-198 (co-auteur: A. Van Geel).

 • De private stichting als instrument voor artistieke vermogensplanning, in Buyssens, Fr.,  Geens, K., Laga, H., Tilleman, B. en Verbeke, A.-L. (eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat, Gent, Larcier, 2011, 767-778 (co-auteur: W. Pintens).

 • Ed., Geheimen in het recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 280 p. (co-editors: P. Foubert en A. Ooms)

 • Briefgeheim tussen echtgenoten. Brave echtgenoten komen in de hemel, slimme echtgenoten overal!, in Declerck, Ch., Foubert, P. en Ooms, A. (eds.), Geheimen in het recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 241-249.

 • Vereffening en verdeling in vraag gesteld. Antwoorden voor vandaag en morgen, Herentals, Knops Publishing, 2011, 322 p. ihb p. 271-322 (co-auteur: S. Mosselmans).

 • Ed., Patrimonium 2011, Antwerpen, Intersentia, 2011, xiv + 376 p. (co-editor: W. Pintens).

 • Secundair huwelijksvermogensstelsel, in PINTENS, W. en DECLERCK, Ch. (eds.),Patrimonium 2011, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 15-62.

 • Perikelen omtrent artistieke eigendom in het Belgische en Nederlandse erfrecht. Een rechtsvergelijkende oefening, Tijdschrift voor auteurs-, media- & informatierecht (Nederland), 2011, 73-83

 • Op naar een daadwerkelijke hervorming van de gerechtelijke vereffeningsprocedure!, Nieuwsbrief Notariaat 2011, afl. 8, 1-8

 • Actuele planningstechnieken in vraag gesteld, Herentals, Knops Publishing, 2011, 98p. ihb 80-98 (co-auteur: A.Van Geel)

 • La première décision de la Cour de Justice sur le droit de suite, (noot onder Hof van Justitie 15 april 2010), Auteurs & Media 2010, 484-487 (co-auteur H. Vanhees)

 • Overzicht van rechtspraak Huwelijksvermogensrecht (2003-2010), Tijdschrift voor Privaatrecht 2010, 1383-1583. (co-auteurs: W. Pintens en V. Allaerts)

 •  L’article 1435 du Code civil sous la loupe de la Cour constitutionnelle, noot onder Grondwettelijk Hof 16 september 2010, Actualités de droit de la famille 2010, 6-8

 • Familiaal vermogensrecht, tweede druk, Antwerpen, Intersentia, 2010, LIV + 1345 p. (co-auteurs: W. Pintens, J. Du Mongh en K. Vanwinckelen)

 • La réévaluation des créances en régime de séparation de biens, noot onder Luik 22 oktober 2008, Actualités de droit de la famille 2010, 91-93 (co-auteur: D. Pignolet).

 • Herwaardering van schuldvorderingen in scheidingsstelsels, (noot onder Luik 22 oktober 2008), Notarieel Fiscaal Maandblad 2010, 234-236

 • (Ed.), Patrimonium 2010, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2010, XII + 328 p. (co-editor: W. Pintens).

 • Secundair huwelijksvermogensstelsel, in Pintens, W. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 5-40.

 • Erfrecht, in Pintens, W. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 77-107 (co-auteur: G. Deknudt).

 • Omtrent voorschotten op het aandeel in de vereffening-verdeling, in Pintens, W. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 197-208.

 • Declerck, Ch., Over art. 896 B.W. en art. 1003 B.W., noot onder Cass. 30 mei 2003, Rechtskundig Weekblad 2003-2004, 977-979

 • Declerck, Ch., Draaiboek van een vereffening-verdeling, in:  Pintens, W. en Du Mongh, J., (eds.), Familiaal vermogensrecht, Themis 2003-2004, Brugge, Die Keure, 2004, 5-29

 • Declerck, Ch., Statistieken over wettelijke samenwoning en opengesteld huwelijk, Rechtskundig Weekblad 2003-2004, 1556-1559 (co-auteur: W. Pintens)

 • Declerck, Ch., Commentaar bij artikel 776 B.W., in Commentaar Erfrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2003 (co-auteur J. Du Mongh)

 • Declerck, Ch., Actief in Overzicht van Rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (1996-2002), Tijdschrift voor Privaatrecht 2003, 1643-1668 (co-auteur J. Du Mongh)

 • Declerck, Ch., Passief in Overzicht van Rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (1996-2002), Tijdschrift voor Privaatrecht 2003, 1668-1685

 • Declerck, Ch., Ontbinding, vereffening en verdeling in Overzicht van Rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (1996-2002), Tijdschrift voor Privaatrecht 2003, 1703-1753 (co-auteurs W. Pintens en A. Maelfait)

 • Declerck, Ch., Over de toepassing van artikel 1278 Ger.W. bij pluraliteit van echtscheidingsvorderingen - Een standpunt, Notarieel Fiscaal Maandblad 2005, 77-85 (co-auteur J. Du Mongh)

 • Declerck, Ch., Actualia familiaal vermogensrecht. Capita selecta, in C.B.R. jaarboek 2004-2005, Antwerpen, Maklu, 2005, 109-152 (auteur J. Du Mongh)

 • Declerck, Ch., Over de toepassing van artikel 1278 Ger.W. bij pluraliteit van echtscheidingsvorderingen: coëxistentie als determinerend criterium?, Rechtskundig Weekblad 2005-2006, 1101-1104 (co-auteur J. Du Mongh)

 • Declerck, Ch., Topics 12 en 13 in:  A. Verbeke, Fr. Buyssens en H. Derycke(eds.), Vermogensplanning met effect na overlijden - langstlevende, Brussel, Larcier, 2006, 51-54

 • Declerck, Ch., Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland - Afdeling Privaatrecht, Rechtskundig Weekblad 2005-2006, 1437-1438

 • Declerck, Ch., Secundair huwelijksvermogensstelsel, in:  Pintens, W. en DU MONGH, J. (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 27-139.

 • Declerck, Ch., Recente rechtspraak huwelijksvermogensrecht, in Pintens, W. en Du Mongh, J. (eds.), Familiaal vermogensrecht, Themis 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2007, 25-46

 • Declerck, Ch., Literaire en artistieke eigendom in het wettelijk huwelijksvermogensstelsel, Tijdschrift voor Privaatrecht 2006/2, 853-938

 • Declerck, Ch., Testamentaire clausules over morele auteursrechten, in:  Castelein, Chr., Verbeke, A. en Weuts, L. (eds.), Notariële clausules. Liber amicorum Professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 263-275 (co-auteur W. Pintens)

 • Declerck, Ch., Secundair huwelijksvermogensstelsel, in Pintens, W. en Du Mongh, J. (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 21-66

 • Declerck, Ch., Erfrecht, in Pintens, W. en Du Mongh, J. (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 113-157 (co-auteurs J. Du Mongh en G. Deknudt)

 • Declerck, Ch., Het beding waarbij de vergoedingsrekeningen worden geacht van dag tot dag te zijn opgesteld, in:  Pintens, W. en Du Mongh, J. (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 229-237 (co-auteur J. Du Mongh)

 • Declerck, Ch., De rechts(on)geldigheid van het beding waarbij de vergoedingsrekeningen worden geacht van dag tot dag te zijn opgesteld, noot onder Cass. 17 september 2007, Rechtskundig Weekblad 2007-08, 534-539 (co-auteur J. Du Mongh)

 • Declerck, Ch., De overdracht van een onverdeeld aandeel in de literaire en artistieke nalatenschap - Interferenties tussen auteursrecht en erfrecht, noot onder Cass. 13 juni 2005, Rechtskundig Weekblad 2007-08, 946-950

 • Declerck, Ch., Testamentaire clausules over morele auteursrechten, Auteurs & Media 2008, 95-101 (co-auteur: W. Pintens)

 • Declerck, Ch., Burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke tendensen in het familiaal vermogensrecht, in CBR (ed.), CBR Jaarboek 2007-2008, Antwerpen, Intersentia, 2008

 • Declerck, Ch., (Ed.), Patrimonium 2008, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, XIV + 368 p. (co-editors: J. Du Mongh en Ch. Declerck)

 • Declerck, Ch., Secundair huwelijksvermogensstelsel, in:  Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 19-53.

 • Declerck, Ch., Erfrecht, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 109-139 (co-auteurs: J. Du Mongh en G. Deknudt)

 • Declerck, Ch., Het vergoedingsbeding in een gemeenschapsstelsel na het cassatiearrest van 17 september 2007, in waarbij de vergoedingsrekeningen worden geacht van dag tot dag te zijn opgesteld, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 231-236 (co-auteur: J. Du Mongh)

 • Declerck, Ch., Inheritance and Art. A Mirror of Society, in Demarsin, B., Schrage, E.J.H., Tilleman, B. en Verbeke, A. (ed.), Arts & Law, Brugge, die Keure, 2008 p. 446-465 (co-auteur: W. Pintens)

 • Declerck, Ch., Praktijkboek Familiaal Vermogensrecht, tweede druk, Antwerpen, Intersentia, 2009, XIX + 559 p. (co-auteurs: W. Pintens en Sv. Mosselmans)

 • Declerck, Ch., Het statuut van de kunstwerken van een onder het wettelijk stelsel gehuwde kunstenaar, Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht 2009, 192-208

 • Declerck, Ch., Heling van gemeenschapsgoederen, noot onder Brussel 31 januari 2008, Notarieel Fiscaal Maandblad 2009, 152-156 (co-auteur J. Du Mongh)

 • Declerck, Ch., Literaire en artistieke eigendom in het familiaal vermogensrecht, Tijdschrift voor Estate Planning 2009, 110-136

 • Declerck, Ch., Erfrechtelijk vruchtgebruik van auteursrecht, Tijdschrift voor Notarissen 2009, 406-459

 • Declerck, Ch., (Ed.), Patrimonium 2009, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, XIII + 398 p. (co-editors: J. Du Mongh en Ch. Declerck) 

 • Declerck, Ch., Secundair huwelijksvermogensstelsel, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 19-59

 • Declerck, Ch., Erfrecht, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 101-142 (co-auteurs: J. Du Mongh en G. Deknudt)

 • Declerck, Ch., Literaire en artistieke eigendom in het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, XXV + 656 p

 • Declerck, Ch., Strips, rechten i.v.m. de materiële drager, het volgrecht, het huwelijksvermogensrecht en erfrechtelijke aspecten, in CORNU, E. (ed.), Bande dessinée et droit d’auteur. Stripverhalen en auteursrecht, Brussel, Larcier, 2009, p. 227-255 (co-auteur: H. Vanhees) 

 • Declerck, Ch., Actuele ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht, in Pintens, W. en Du Mongh, J., (eds.), Themis. Familiaal vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2009, p. 1-37

 • Declerck, Ch., Overzicht van rechtspraak. Personenrecht (2001-2008), Tijdschrift voor Privaatrecht 2009, 769-1028 ihb p. 937-956 (co-auteurs: E. Guldix, P. De Hert, A. Wylleman, K. Swerts, F. De Bock, A.-M. Masschelein en R. Saelens)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com