Advocaten / Avocats / Lawyers

Tax and more

Nieuws

Hof van Cassatie: geen uitputtingsvereiste voor terugvordering van roerende voorheffing

woensdag, 26 juni 2024
Het wordt al enige tijd aanvaard dat niet-ingekohierde roerende voorheffing kan teruggevorderd worden via een bezwaarschrift (op grond van artikel 366 WIB 1992). Er wordt aangenomen dat de terugvordering dan…
Nieuws

Administratief beroep schorst voortaan de verjaringstermijn in het Wetboek diverse rechten en taksen

woensdag, 26 juni 2024
Eind mei werd de “Wet van 12 mei 2024 houdende diverse fiscale bepalingen” gepubliceerd. De parlementaire voorbereidingen stellen dat - naast de hervorming van de investeringsaftrek - deze wet ook…
Nieuws

Rulingcommissie bevestigt fiscale aandachtpunten bij (de facto) eenhoofdige institutionele bevek

woensdag, 26 juni 2024
Een gepubliceerde ruling van januari 2024 met nummer 2023.1023 bevat een aantal opmerkelijke stellingnames inzake een stichting van openbaar nut - belastingplichtige in de rechtspersonenbelasting – die overweegt om een…
Nieuws

België verplicht B2B e-facturatie vanaf 1 januari 2026

dinsdag, 25 juni 2024
Veel andere Europese en niet-Europese landen gingen België voor op het vlak van e-facturatie. Dit, samen met het voorstel van de Europese Commissie "Btw in het digitale tijdperk" (klik hier), heeft…
Evenementen
27/07/2024 | Online

Webinar B2B e-invoicing

Spreker: Lode Van Dessel
Publicaties

COLUMN TRENDS: Het openbaar domein wordt minder en minder openbaar

vrijdag, 14 juni 2024
Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.  "Het vrij bewegen staat onder druk. Het openbaar domein wordt minder en…
Nieuws

Pijler 2 in België - Actie vereist voor 13 juli 2024

dinsdag, 11 juni 2024
De Belgische Pijler 2 omzettingswet werd recent aangepast, onder meer om de meest recente bijkomende OESO commentaren in de wet te verankeren. Deze wet voorziet ook dat ‘Pijler 2 groepen’…
Nieuws

Nieuwe aangiftetermijnen, nieuwe podcast

dinsdag, 04 juni 2024
De fiscaliteit staat nooit stil, dat is zeker. Zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting heeft de wetgever nieuwe aangifte-, aanslag-, en proceduretermijnen gedefinieerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen…
Nieuws

Nieuwe verklaring voor verkopen met 6% btw moet uiterlijk 30 juni 2024 worden ingediend! (overgangsmaatregel afbraak en heropbouw)

donderdag, 23 mei 2024
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij reeds uw aandacht gevestigd op de nieuwe permanente regeling afbraak en heropbouw en de recente uitbreiding voor woningen bestemd voor verhuur. Ondertussen heeft de administratie…
Publicaties

Vademecum Vennootschapsbelasting 2024

woensdag, 22 mei 2024
Een dynamische benadering van de vennootschapsbelasting Tiberghien-advocaten Bart De Cock en Charlotte Meskens hebben ook in 2024 hun expertise en praktijkervaring ingezet om dit toegankelijk en volledig werk, dat een…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com