Advocaten / Avocats / Lawyers

Publicaties

Naar een activering van de DBI's

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd op het laatste ogenblik een opmerkelijke wijziging toegevoegd aan de teksten: de 95%-DBI-aftrek werd opgetrokken naar 100%. Met deze aanpassing…
Publicaties

Verrekenbedingen fiscaal afgeschaft

Met een verrekenbeding kunnen echtgenoten elkaar laten delen in de waarde van hun vermogen, zonder de goederen zelf gemeenschappelijk te maken: ze bepalen dan bijvoorbeeld dat de minst vermogende echtgenoot…
Publicaties

Fiscale Regularisatie: Provisionele aangifte kan nu, maar slechts tot 13 april 2018

Fiscale Actualiteit, nr. 2018/11 (week 22 - 28 maart 2018), pag. 1-5 De fiscus krijgt steeds meer inlichtingen over buitenlandse rekeningen. Als blijkt dat daar zwart kapitaal op staat, zal…
Nieuws

Wetsontwerp ‘cash for car’ goedgekeurd

Publicaties

Delft het eenjarigheidsbeginsel het onderspit t.o.v. het gezag van gewijsde, zelfs indien juridische opvattingen inmiddels zijn gewijzigd na ruim tijdsverloop?

De heer X. en mevrouw Y. huwden in het jaar 1969. Dit huwelijk bracht 4 kinderen voort. ln 1992 kwam het tot een feitelijke scheiding tussen de heer X. en…
Nieuws

Nieuw standpunt van de Belgische Sociale Zekerheidsinstanties inzake het toepasselijk sociale zekerheidsregime (EU Verordening 883/2004)

België past nu het principe van “herkwalificatie” toe. In de context van internationale tewerkstelling is het de EU verordening 883/2004 die bepaalt welk sociaal zekerheidsregime er van toepassing is op…
Nieuws

Versterking holdingregime? Niet voor KMO's!

Met het zomerakkoord en de eerder ingevoerde nieuwe regels inzake de vorming van gestort kapitaal werd het holdingregime aanzienlijk gewijzigd. Men zou zich daarbij de vraag kunnen stellen of het…
Publicaties

Verrekenbedingen, schattingsprocedure en andere wijzigingen decretaal geregeld

Het Vlaams Parlement keurde op zes december jl. het ontwerpdecreet houdende wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit met een ruime meerderheid goed. We lichten in het bijzonder de relevante wijzigingen…
Publicaties

Opname in het passief van een verrekenbeding

Het verrekenbeding heeft veel van zijn fiscaal belang verloren, althans in Vlaanderen niet: de Vlaamse Regering heeft een voorstel van decreet daartoe neergelegd bij het Vlaamse Parlement, dat inmiddels goedgekeurd…
Nieuws

Grondwettelijk Hof vernietigt btw op online gokdiensten

Het Grondwettelijk Hof acht de schrapping van de btw-vrijstelling voor online gokdiensten strijdig met de Grondwettelijke bevoegdheidsverdeling, maar handhaaft de gevolgen voor het verleden.
Nieuws

Liber Amicorum voor Rik Deblauwe

Een ‘buitengewoon gewoon’ en tegelijk ‘gewoon buitengewoon’ man en advocaat, zo zouden wij Rik Deblauwe kunnen omschrijven. Het is dan ook met bijzonder genoegen dat wij dit Liber Amicorum aanbieden…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

2, rue Albert Borschette
LU-1246 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com