Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Vademecum Vennootschapsbelasting 2024

woensdag, 22 mei 2024

Vademecum Vennootschapsbelasting 2024

Bart De Cock

Bart De Cock

Partner
Ghent
Charlotte Meskens

Charlotte Meskens

Senior Associate
Antwerpen

Een dynamische benadering van de vennootschapsbelasting

Tiberghien-advocaten Bart De Cock en Charlotte Meskens hebben ook in 2024 hun expertise en praktijkervaring ingezet om dit toegankelijk en volledig werk, dat een overzicht van de Belgische vennootschapsbelasting biedt en de verbanden tussen fiscale en niet-fiscale rechtstakken legt, samen te stellen.

Het Vademecum Venootschapsbelasting, uitgegeven door Larcier-Intersentia, behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal te staan. Deze meer bedrijfseconomische aanpak leent zich er ook toe om verbanden te leggen met enerzijds andere fiscale rechtstakken (personenbelasting, btw, registratierechten, gewestbelastingen) en anderzijds niet-fiscale rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht).

 3D_VB_2024_klein.jpg

De editie van 2024 is bijgehouden tot 31 maart 2024. Er wordt in het bijzonder rekening gehouden met enkele belangrijke wijzigingen, zoals de aanpassing van de CFC-wetgeving; de omzetting van de Mobiliteitsrichtlijn; de hervorming van de investeringsaftrek; de aanpassing aan art. 54 WIB 1992; de nieuwe voorwaarden voor de aftrekbaarheid van huurvergoedingen; de uitbreiding van de herbeleggingstermijn voor gedwongen meerwaarden; de wijzigingen inzake het mobiliteitsbudget: nieuwe TCO-formules; de wijzigingen inzake voordelen van alle aard; belastingvoordelen voor laadpalen; de wijzigingen en belastingkredieten inzake fietsvergoedingen; …
Zoals steeds houdt ook de editie 2024 rekening met de meest recente ontwikkelingen inzake rechtspraak en de nieuwe adviezen van de CBN.

Knop_Bestel.png

 

 

 
Bart De Cock

Bart De Cock

Partner
Ghent
Charlotte Meskens

Charlotte Meskens

Senior Associate
Antwerpen
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com