Advocaten / Avocats / Lawyers

Publicaties

Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling ?

Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken van toepassing. De richtlijn kadert in de politieke prioriteit om op het gebied van…
Publicaties

2018: het jaar van het aanwasbeding. Aandachtspunten voor de praktijk

Op fiscaal vlak kende het aanwasbeding in 2018 een absoluut hoogtepunt, met de publicatie van een standpunt over het aanwasbeding door de Vlaamse Belastingdienst en met maar liefst zestien goedgekeurde…
Nieuws

Overdracht van familiale vennootschappen: impact WVV

Nu het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen definitief werd goedgekeurd (WVV) treden eveneens enkele wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) in werking. Wij hernemen in dit artikel graag onze…
Nieuws

Nieuwe episode in de Maatschap-saga

Zoals u reeds in onze voorgaande nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, werden recent diverse verplichtingen ingevoerd voor de maatschap (16 mei 2018, 25 september 2018, 3 januari 2019, 13 februari 2019).…
Nieuws

Verrekenen van verliezen door slecht weer binnen land- en tuinbouwondernemingen

Reeds enkele jaren liggen wetsvoorstellen ter tafel voor het verrekenen van verliezen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden. Op 31 januari 2019 werd het Wetsontwerp houdende fiscale,…
Nieuws

Verdwijnt de landbouwvennootschap na de hervorming van het vennootschapsrecht?

In het kader van de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ter hervorming van het vennootschapsrecht, dat goedgekeurd werd op 28 februari 2019 en in werking treedt…
Nieuws

Kaaimantaks nu ook aangepast voor niet-EER rechtspersonen

De kaaimantaks werd eerder bij KB van 21 november 2018 aangepast voor rechtspersonen binnen de EER. Daarover werd uitvoerig bericht in ons artikel in Fiscale actualiteit nr. 42.  
Evenementen
20 juni 2019 | 10.00u - 17.00u | Sint-Niklaas

Themadag 'Ondernemingsstrafrecht'

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Nieuws

Vernietigingsberoep Vlaamse regelgeving inzake verzekeringsgift afgewezen

Bij arrest van 28 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep afgewezen dat beroepsvereniging Assuralia had ingesteld tegen de (nieuwe) Vlaamse regelgeving in de erfbelasting inzake de verzekeringsgift.1
Nieuws

Forfaitaire waardering gratis woonst – Hoofdstuk 4: Arrest hof van beroep is “nieuw feit” voor verzoek tot ambtshalve ontheffing

1. Aan het verhaal van de forfaitaire waardering van de gratis woonst lijkt maar geen einde te komen. Na de veelvuldige – uiteindelijk vaste – rechtspraak over het ongrondwettelijk karakter…
Nieuws

Nieuwigheden op vlak van de onderhoudsbijdrage voor kinderen

Ons Civiele procedure en geschillenbeslechting- team brengt u graag op de hoogte van enkele nieuwigheden binnen het familierecht, meer bepaald op het vlak van de onderhoudsbijdrage voor minderjarige en studerende…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com