Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Tiberghien - Advocaten
Nieuws

Final countdown fiscale regularisaties EBAquater

vrijdag, 01 september 2023
Op 31 december 2023 dienen de allerlaatste regularisatieaangiften voor federale belastingen te worden ingediend. Het Contactpunt Regularisatie (‘CPR’) stelt in een recent geüpdatete FAQ dat aangiften die materieel onvolledig zijn,…
Nieuws

Werking kaaimantaks blijft behouden onder nieuw Nederlands-Belgisch verdrag

maandag, 28 augustus 2023
De wisselwerking van de Belgische kaaimantaks met de verschillende door België afgesloten dubbelbelastingverdragen is in de praktijk al enige jaren voorwerp van discussie. De vraag rijst nu of er voor…
Nieuws

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en België

vrijdag, 30 juni 2023
Veel Belgen hebben financiële belangen in Nederland en omgekeerd. Om op het zelfde inkomen geen tweemaal te worden belast, bestaan er dubbelbelastingverdragen. Op 21 juni hebben België en Nederland een…
Nieuws

Erfbelasting betalen: met de kaart, cash of… kunst?

vrijdag, 30 juni 2023
Vanaf 1 juli as. versoepelt de Vlaamse regering de voorwaarden van de regeling die toelaat de erfbelasting met kunstvoorwerpen te betalen. Hoewel deze regeling al in 1985 het levenslicht zag,…
Publicaties

Tax shelter voor de game-industrie: spelen met rechtszekerheid

donderdag, 22 juni 2023
Reeds in 2019 nam de Belgische wetgever het initiatief om de tax shelter-maatregel voor audiovisuele werken en podiumwerken uit te breiden tot de Belgische gaming-sector. Ingevolge enkele Europese bezwaren, duurde…
Publicaties

Hof van Beroep te Gent beschouwt uitkeringen uit een buitenlandse stichting als een belastbaar fictielegaat

woensdag, 21 juni 2023
Het Hof van Beroep te Gent deed met het arrest van 5 april 2022 opnieuw uitspraak over de belastbaarheid van uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung in de Vlaamse erfbelasting. Volgens…
Publicaties

Contractsvrijheid van aanstaande echtgenoten uitgedrukt in cijfers en grafieken

dinsdag, 20 juni 2023
De wetgever stelt de contractsvrijheid van de echtgenoten voor de keuze van een huwelijks(vermogens) stelsel voorop. Artikel 2.3.1 BW bepaalt dat de echtgenoten vrij hun huwelijksstelsel kiezen of wijzigen in…
Nieuws

Raad van State vernietigt boete tarieven DAC6

maandag, 19 juni 2023
Intermediairs die de rapporteringsverplichtingen onder DAC6 niet correct of laattijdig naleven kunnen worden gesanctioneerd met administratieve geldboetes. Deze geldboetes worden geregeld bij KB van 20 mei 2020. Dit KB wordt…
Nieuws

Last call for action: melding btw-aftrek volgens werkelijk gebruik (30/06)!

vrijdag, 09 juni 2023
Sinds 1 januari 2023 wordt een nieuwe meldingsplicht opgelegd aan gemengde belastingplichtigen die toepassing wensen te maken van de methode van het werkelijk gebruik voor de btw-aftrek op inkomende kosten.…
Nieuws

Europese Woonstaatheffing wel degelijk verrekenbaar met regularisatieheffingen onder EBAbis en EBAter

donderdag, 25 mei 2023
Volgens het hof van beroep te Brussel moest de Europese woonstaatheffing wel degelijk  worden verrekend met de regularisatieheffingen onder EBAbis en EBAter. De beroepsrechter bevestigt  in een recent arrest van…
Nieuws

Verhoogde aandacht fiscus: let op met onvoldoende inhouding van bedrijfsvoorheffing voor bedrijfsleiders

donderdag, 25 mei 2023
Vennootschappen hebben de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de bezoldigingen die zij betalen of toekennen aan hun bedrijfsleiders. De laatste jaren zet de Belgische fiscus steeds meer in…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com