Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Contractsvrijheid van aanstaande echtgenoten uitgedrukt in cijfers en grafieken

dinsdag, 20 juni 2023

Contractsvrijheid van aanstaande echtgenoten uitgedrukt in cijfers en grafieken

Charlotte Declerck

Charlotte Declerck

Of Counsel
Brussel

De wetgever stelt de contractsvrijheid van de echtgenoten voor de keuze van een huwelijks(vermogens) stelsel voorop. Artikel 2.3.1 BW bepaalt dat de echtgenoten vrij hun huwelijksstelsel kiezen of wijzigen in een huwelijksovereenkomst, voor zover zij niets bedingen dat strijdig is met een dwingende regel of met de openbare orde of met het vereiste van coherentie van hun huwelijksstelsel. De echtgenoten zijn evenwel niet verplicht om een conventioneel stelsel te bedingen en aldus een huwelijksovereenkomst op te maken. In dergelijk geval geldt het wettelijk stelsel van rechtswege (art. 2.3.12 BW).

 

Lees hier de volledige publicatie, die verscheen in "Tijdschrift voor Familierecht, T.Fam. 2023/3-4".

Charlotte Declerck

Charlotte Declerck

Of Counsel
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com