Advocaten / Avocats / Lawyers

Nieuws

Nieuwigheden in het Waals Gewest inzake schenkings- en successierechten – overzicht en vergelijking tussen de drie gewesten

Het Waals Gewest heeft, bij Decreet van 19 juli 2018, de fiscaliteit afgestemd op het nieuwe erfrecht. Het Vlaams Gewest nam daartoe kort voordien initiatief, bij Decreet van 6 juli…
Publicaties

De bierroute en de kaasroute

De Raad van State heeft het beruchte standpunt 15004 van de Vlaamse belastingdienst vernietigd, tot groot jolijt van vele belastingplichtigen, maar wellicht tot ongenoegen van de Vlaamse belastingdienst zelf en…
Nieuws

De contouren van het Belgisch UBO-register bekend

Met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna afgekort de…
Evenementen
21 & 22 november 2018 | 08.00u - 19.00u | Brussels Expo - Paleis 11

Congres Forum for the Future 2018

Spreker: Gerd D. Goyvaerts
Publicaties

Hoe lang kan de Vlaamse belastingdienst terugkomen op een schatting in de aangifte?

De erfbelasting of schenkbelasting wordt geheven op de waarde van de geërfde of geschonken goederen; en daarop kan de Vlaamse Belastingdienst controle uitoefenen. Hoe lang kan hij dat? Kan de…
Evenementen
17 september 2018 | 15.45u - 18.00u | Gent

Etion Forum 2018

Nieuws

Minimumbezoldiging bedrijfsleider: verschillende punten uitgeklaard

Sinds 1 januari 2018 is het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s vervangen door het lineair tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbaar inkomen.
Evenementen
22 augustus 2018 | 14.00u - 16.00u | Brussel

De Advocatenvennootschap - Impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting & Actualiteiten

Spreker: Katrien Bollen en Ben Van Vlierden
Evenementen
22 augustus 2018 | 11.00u - 13.00u | Brussel

Internationale uitwisseling van fiscale inlichtingen

Spreker: Niels Diepvens
Publicaties

Kaaimantaks, a never ending story

De ministerraad van 8 juni heeft twee ontwerp-KB's goedgekeurd die het toepassingsgebied van de kaaimantaks verruimen. Het 'EER-KB' wordt in algemenere termen opgesteld, maar laat er daarnaast geen misverstand meer over…
Publicaties

De factuur als formele voorwaarde voor de uitoefening van het recht op aftrek van BTW: "principe inhoud boven vorm" wordt definitief aanvaard...maar niet alle discussies zijn hiermee opgelost

Lees hier het volledige artikel dat verscheen in Tijdschrift voor Fiscaal Recht, n° 541
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

2, rue Albert Borschette
LU-1246 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com