Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Tiberghien - Advocaten
Nieuws

Breaking News – Arrest Grondwettelijk Hof inzake jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER)

donderdag, 27 oktober 2022
Het Grondwettelijk Hof heeft deze namiddag zijn langverwachte arrest bekendgemaakt inzake de (on)grondwettelijkheid van de jaarlijkse taks op effectenrekeningen zoals geïntroduceerd bij wet van 17 februari 2021.
Nieuws

Bijkomende belastingen voor Belgische financiële sector

vrijdag, 21 oktober 2022
Een weinig in het oog springende begrotingsmaatregel met bijkomende taksen voor de financiële sector kan voor een sneeuwbal aan bijkomende taksen zorgen ten laste van de Belgische gereglementeerde beleggingsvennootschappen.
Nieuws

Grondwettelijk Hof vernietigt DAC6: Advocaten moeten zich ook voor marktklare constructies op hun beroepsgeheim kunnen beroepen

donderdag, 20 oktober 2022
Op 15 september 2022 deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over diverse verzoeken tot vernietiging van de implementatie van DAC6 (arrest nr. 103/2022 van 15 september 2022). Het Grondwettelijk Hof vernietigt…
Nieuws

Havensector moet toepassingsvoorwaarden BV-vrijstellingen havenbreed toetsen: belangrijke impact voor ploegenarbeid

woensdag, 19 oktober 2022
Erkende werkgeversorganisaties van havenbedrijven moeten op havenbreed niveau voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van de BV-vrijstellingen. Dat bevestigt een nieuw wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. Die organisaties zullen worden…
Nieuws

Wanneer kan een autonoom gemeentebedrijf btw-aftrek uitoefenen voor de bouw of exploitatie van een sporthal of zwembad?

dinsdag, 18 oktober 2022
De uitbating van een sport-, onderwijs-, recreatieve of culturele instelling is vrijgesteld van btw wanneer de exploitant handelt zonder winstoogmerk. Hierdoor dient geen btw te worden afgedragen op de prijs…
Publicaties

Bekommernissen bij de betaling van de begrafeniskosten – noot bij antwerpen 19 november 2019

maandag, 17 oktober 2022
In een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 19 november 2019 oordeelde het hof dat er geen ‘verwantschapsverplichting’ bestaat om de begrafeniskosten van de erflater te betalen…
Publicaties

De fiscus voor de strafrechter: de traditionele burgerlijke partijstelling versus de kersverse zelfstandige vordering

vrijdag, 14 oktober 2022
De burgerlijke partijstelling van de fiscus voor de strafrechter is al decennialang voer voor discussie en werd in de rechtsleer uitvoerig becommentarieerd. Met de wet van 5 mei 2019 houdende…
Publicaties

Tweede verblijven in Frankrijk en de impact van het Nieuwe Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag

dinsdag, 27 september 2022
Op 9 november 2021 ondertekenden België en Frankrijk een nieuwe overeenkomst voor het vermijden van dubbele belasting inzake inkomstenen vermogensbelasting en ter voorkoming van belastingontduiking en fiscale fraude (hierna: het…
Publicaties

Afwezigheid KI-controle bij langdurig opsporingsonderzoek ongrondwettig: nieuwe stap richting eengemaakt vooronderzoek?

dinsdag, 13 september 2022
In een arrest van 3 februari 2022 spreekt het Grondwettelijk Hof zich opnieuw uit over een prejudiciële vraag met betrekking tot het verschil in behandeling tussen personen die het onderwerp…
Publicaties

De fiscale meldingsplicht voor advocaten bij grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren - DAC6 en de onvermijdelijke clash met het beroepsgeheim

dinsdag, 20 september 2022
Door het Grondwettelijk Hof werd anno 2021 de prejudiciële vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie ter zake de onverenigbaarheid van de rapporteringsverplichtingen onder DAC6 met het beroepsgeheim van…
Publicaties

COLUMN TRENDS: Sportkot(erijen)

vrijdag, 09 september 2022
Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen.  'Als de regionale sportfederatie een premie wil geven aan haar atleten, dan…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com