Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Breaking News – Arrest Grondwettelijk Hof inzake jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER)

donderdag, 27 oktober 2022

Breaking News – Arrest Grondwettelijk Hof inzake jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER)

Dirk Coveliers

Dirk Coveliers

Counsel
Antwerpen
Yannick Cools

Yannick Cools

Associate
Antwerpen
Ellen Vandingenen

Ellen Vandingenen

Senior Associate
Antwerpen
Bart De Cock

Bart De Cock

Partner
Ghent

Het Grondwettelijk Hof heeft deze namiddag zijn langverwachte arrest bekendgemaakt inzake de (on)grondwettelijkheid van de jaarlijkse taks op effectenrekeningen zoals geïntroduceerd bij wet van 17 februari 2021.

Reeds van bij de totstandkoming van de JTER konden er verschillende bezwaren geuit worden op grond van bv. het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, het fiscaal legaliteitsbeginsel, het verbod op dubbele belasting (ne bis in idem) en enkele Europeesrechtelijke principes.

In totaliteit werden er 7 afzonderlijke vernietigingsberoepen aanhangig gemaakt, waardoor een brede groep aan belastingplichtigen met belangstelling de uitkomst van de procedure voor het Hof heeft afgewacht.

Hoewel er dus gehoopt werd op verschillende fundamentele correcties aan of zelfs de vernietiging van de JTER ziet het Hof klaarblijkelijk veel minder problemen m.b.t. de JTER.

Het Hof besluit (slechts?) tot een vernietiging van de bijzondere antimisbruikbepalingen inzake de splitsing van een effectenrekening in meerdere effectenrekeningen aangehouden bij dezelfde tussenpersoon en inzake de omzetting van financiële instrumenten aangehouden op een effectenrekening in financiële instrumenten op naam.

Daarnaast oordeelt het Hof ook dat de retroactieve werking van de algemene antimisbruikbepaling m.b.t. de periode voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van de wet, m.n. vanaf 30 oktober 2020 tot 26 februari 2021, niet geoorloofd is en om die reden vernietigd moet worden.

Gelet op de hierboven geschetste uitspraak van het Hof impliceert dit dat alle overige bepalingen van de JTER rechtsgeldig blijven met bv. eveneens de onderwerping van tak-23 levensverzekeringsovereenkomsten.

Hierdoor dient de taks dus nog aangegeven en betaald te worden voor de referentieperiode 2022 die net eind september 2022 is afgelopen.

Uiteraard blijven wij ter beschikking voor verdere vragen en of opmerkingen.

Dirk Coveliers (dirk.coveliers@tiberghien.com)

Yannick Cools (yannick.cools@tiberghien.com)

Ellen Vandingenen (ellen.vandingenen@tiberghien.com)

Bart De Cock (bart.decock@tiberghien.com)

Dirk Coveliers

Dirk Coveliers

Counsel
Antwerpen
Yannick Cools

Yannick Cools

Associate
Antwerpen
Ellen Vandingenen

Ellen Vandingenen

Senior Associate
Antwerpen
Bart De Cock

Bart De Cock

Partner
Ghent
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com