Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Het Belgische erfrecht in Europa: en marche!

vrijdag, 11 augustus 2017

Het Belgische erfrecht in Europa: en marche!

De hervorming van het erfrecht staat hoog op de Belgische politieke agenda. De minister van Justitie stelde hiertoe zelfs een werkgroep van academische experten samen teneinde deze hervorming voor te bereiden. Het wetsvoorstel van 25 januari 2017 vormt het eerste resultaat van de inspanningen van deze werkgroep. Met de inperking van de erfrechtelijke reserve, de afschaffing van een erfrecht in natura en de invoering van een erfrecht in waarde, de versoepeling van het verbod op erfovereenkomsten en de herformulering van het evenwicht tussen de belangen van de langstlevende echtgenoot en de afstammelingen van de erflater wordt beoogd het erfrecht bij de tijd te brengen en een antwoord te bieden op het gewijzigde familiebeeld en de toenemende diversiteit in gezinsvormen.

Lees hier het volledige editoriaal in het Tijdschrift voor Familierecht, 2017-6, p. 146

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com