Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Het UBO-register - een verstoorde balans tussen transparantie en privacy

donderdag, 26 oktober 2017

Het UBO-register - een verstoorde balans tussen transparantie en privacy

De invoering van het UBO-register is onderdeel van de vierde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2015/ 849, hierna 'De Richtlijn') inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Europa wil met dit UBO-register de lidstaten verplichten om bepaalde gegevens van de uiteindelijke begunstigden (naar de Engelse term UBO's genaamd) van de in de lidstaten gevestigde juridische entiteiten en vennootschappen te verzamelen en te beheren. Naast de reeds bestaande regeling inzake identificatie van de uiteindelijke begunstigden, zou het UBO-register een bijkomende stap zijn om nog meer transparantie te creëren en om misbruik van deze juridische entiteiten tegen te gaan. Voor de concrete implementatie van de Richtlijn met inbegrip van de invoering van het UBO-register hebben de lidstaten tot 26 juni 2017 de tijd gekregen. België heeft inmiddels in drie wetsartikelen in algemene bewoordingen een eerste aanzet gegeven tot implementatie van het Belgisch UBO-register. De concrete draagwijdte van dit Belgisch register zal echter later nog moeten blijken uit de regeling die bij koninklijk besluit dient te worden uitgewerkt. In elk geval kan de bedenking worden gemaakt of het UBO-register, ongeacht de concrete uitwerking ervan, daadwerkelijk een zo grote impact zal hebben gelet op de verschillende maatregelen tot gegevens- en informatie-uitwisseling die reeds zowel op nationaal, Europees en internationaal vlak van kracht zijn. De houdbaarheid van het UBO-register zal bovendien afhankelijk zijn van de mate waarin de lidstaten erin zullen slagen om de delicate evenwichtsoefening tussen enerzijds transparantie en anderzijds het recht op privacy en het recht op bescherming van de persoonsgegevens tot een goed einde te brengen.

 

Voor het volledige artikel verwijzen we u naar Vermogensplanning in de Prakijk, 2017-3, p. 24-29, verschenen op 5 oktober 2017 bij Larcier.

 
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com