Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>DE KAAIMANTAKS 2.0: Een korte inleiding over volkomen en onvolkomen fiscale transparantie anno 2018

dinsdag, 15 mei 2018

DE KAAIMANTAKS 2.0: Een korte inleiding over volkomen en onvolkomen fiscale transparantie anno 2018

In deze bijdrage over de kaaimantaks zullen we stilstaan bij de wijzigingen die werden aangebracht door de programmawet van 25 december 2017 en hoe deze het fiscale regime van de doorkijkbelasting diepgaand heeft gewijzigd. Daarbij kunnen we gemakkelijk spreken van een gedaanteverwisseling van het bestaande regime dat deels een andere finaliteit heeft gekregen, reden waarom wij kunnen gewagen van een kaaimantaks 2.0. Binnen het beperkte kader van deze bijdrage pogen we de motivering onderliggend aan deze wijzigingen te duiden alsmede een eerste commentaar te geven bij de concrete impact die deze wijzigingen kunnen hebben. Voor zover mogelijk wordt dat geïllustreerd met een aantal eenvoudige voorbeelden.

Lees hier het uitgebreide artikel, dat verscheen in Tijdschrift voor Beleggingsfiscaliteit, 2017/3, pp. 65-119

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com