Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Belasting over de toegevoegde waarde – Aftrek van voorbelasting - 2018/28 HvJ 15 september 2016

maandag, 04 juni 2018

Belasting over de toegevoegde waarde – Aftrek van voorbelasting - 2018/28 HvJ 15 september 2016

De correctie achteraf van een factuur, teneinde bijvoorbeeld een onjuist BTW-identificatienummer recht te zetten, staat er niet aan in de weg dat het recht op aftrek kan worden uitgeoefend voor het jaar waarin de factuur is opgesteld. Voor de niet-naleving van de formele voorwaarden zijn andere sancties denkbaar dan de weigering van de aftrek, en men mag daarbij niet verder gegaan worden dan wat nodig is voor de verwezenlijking van de doelstelling om de juiste inning van de belasting te waarborgen en fraude te voorkomen en zonder afbreuk te doen aan de btw-neutraliteit. Het opleggen van vertragingsrente gaat verder dan wat aldus nodig is.

Raadpleeg hier het volledige artikel dat verscheen in Tijdschrift voor Fiscaal Recht, n° 541 (mei 2018), pp. 490-498

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com