Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>A BEPS too far?

donderdag, 12 december 2019

A BEPS too far?

Met de wet van 7 april 2019 [1] heeft ook België nu de MLI [2] goedgekeurd. Voor België treedt de MLI daardoor op 1 oktober 2019 in werking. Rekening houdend met de bijzondere inwerkingtredingsbepalingen van de MLI zelf, houdt dit concreet in dat voor de bronheffingen de bepalingen van de MLI van toepassing zijn voor inkomsten die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2020. Voor de andere belastingen gelden de bepalingen van de MLI voor de belastbare tijdperken die aanvangen vanaf 1 april 2020. Voor vennootschappen die per 31 december afsluiten, is de MLI derhalve (pas) van toepassing vanaf 1 januari 2021 (aanslagjaar 2022). Voor vennootschappen die daarentegen bijvoorbeeld afsluiten op 31 maart, zijn de MLIbepalingen reeds van toepassing vanaf 1 april 2020 (aanslagjaar 2021). Dit alles op voorwaarde uiteraard dat de MLI ook bij de andere verdragspartner in werking is getreden.

Lees hier de volledige publicatie die verscheen in T.F.R. nr. 571.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com