Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Cassatie: partiële aangifte EBA-bis is wel degelijk wettelijk

vrijdag, 24 januari 2020

Cassatie: partiële aangifte EBA-bis is wel degelijk wettelijk

Het Hof van Cassatie oordeelt over de toepassing van de wet van 27 december 2005 (EBA-bis) en de fiscale regularisatie zoals die gold tot 15 juli 2013. ln een helder en bondig arrest velt het Hof een duideliik oordeel over de zogenaamde 'partiële regularisaties' dat volledig in overeenstemming is met een terzake vrijwel unanieme doctrine. Een onvolledige regularisatie maakt geen valsheid uit en heeft op zich dus geen strafrechtelijke implicaties (Cass. 19 november 2019, P.19.0861.N/1).

Lees hier het volledige artikel dat gepubliceerd werd in Fiscale Actualiteit, 2019/40.

Gerd D. Goyvaerts - Partner (gerdd.goyvaerts@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com