Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Hof van Gent actualiseert vruchtgebruik tegen 4 %

maandag, 09 maart 2020

Hof van Gent actualiseert vruchtgebruik tegen 4 %

Verkoop van blote eigendom tegen een prijs die omgezet wordt in een lijfrente: een schoolvoorbeeld voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.9 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het hof van beroep te Gent past alle principes mooi toe, alleen gebruikt het bij de actualisering een interestvoet van 4 %, voor een transactie die in 2013 plaatsvond. Dit is anno 2013, en gelet op de afwezigheid van wettelijke grondslag, enigszins merkwaardig.

In 2013 verkoopt mevrouw A de blote eigendom een woning, die ze in volle eigendom schatten op 250 000 EUR, aan haar neef en zijn echtgenote, voor
182 800 EUR. De prijs wordt onmiddellijk omgezet in een lijfrente van 750 EUR per maand, betaalbaar gedurende maximum 20 jaar. Mevrouw A overlijdt in 2015 en had haar neef als enige en algemene legataris aangeduid in een authentiek testament van 2009.

Voor het hof van beroep te Gent (1) kwam de vraag of het hier om een fictief legaat ging in de zin van artikel 2.9.1.0.7 VCF.

De volledige publicatie die verscheen in Nieuwsbrief Successierechten, 2020-1 kan u hier lezen.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com