Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Over een beslagrechter met fiscale ambities

woensdag, 01 april 2020

Over een beslagrechter met fiscale ambities

Vincent Vercauteren

Vincent Vercauteren

Partner
Antwerpen, Ghent
Christophe Dillen

Christophe Dillen

Partner
Antwerpen

In het arrest van 25 januari 2018 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de afbakening van de bevoegdheid van de beslagrechter in fiscale executiegeschillen. Het Hof kwam tot de conclusie dat de beslagrechter niet bevoegd is om uitspraak te doen over de geldigheid van de aanslag en de titel die eraan ten grondslag ligt, met name het kohier. Dit arrest ligt in het verlengde van de reeds bestaande cassatierechtspraak en bevestigt het standpunt dat het de beslagrechter enkel toekomt te oordelen over de regelmatigheid en wettigheid van de tenuitvoerlegging. Door te oordelen over de geldigheid van de aanslag overschrijdt de beslagrechter zijn materiële bevoegdheid.

 De volledige publicatie die verscheen in Tijdschrift voor Fiscaal Recht 574 kan u hier lezen.

Vincent Vercauteren

Vincent Vercauteren

Partner
Antwerpen, Ghent
Christophe Dillen

Christophe Dillen

Partner
Antwerpen
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com