Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>VLABEL en de afstand van vruchtgebruik: een update

maandag, 10 augustus 2020

VLABEL en de afstand van vruchtgebruik: een update

Ten gevolge van een overdracht, bijvoorbeeld een gesplitste aankoop, een erfenis of een schenking, kan het vruchtgebruik en de blote eigendom van een bepaald goed zich bij verschillende personen bevinden. De titularis van het vruchtgebruik kan eenzijdig afstand doen van zijn recht. Afhankelijk van de omstandigheden eigen aan de zaak, de inhoud en de bewoordingen van de akte, zal een eenzijdige afstand van vruchtgebruik in sommige gevallen een schenking uitmaken en in andere gevallen louter uitdovend zijn.

De afstand is louter uitdovend wanneer hij zuiver en eenvoudig gebeurt, dus wanneer hij geschiedt zonder begiftigingsinzicht of tegenprestatie en strekt ten voordele van al de eigenaars indien er meerdere zijn. Bij gebreke aan overdracht, is een zuivere uitdovende verzaking niet aan het evenredig registratierecht onderworpen, doch bij registratie zal slechts het algemeen vast recht van 50 EUR verschuldigd zijn.

Wanneer er een zuivere en eenvoudige afstand van vruchtgebruik ter registratie wordt aangeboden, kan de administratie proberen aan te tonen dat er in hoofde van de verzaker sprake is van een animus donandi (begiftigingsoogmerk). Bijgevolg wordt de verzaking een overdragende rechtshandeling (met name een schenking), die wél een evenredige registratiebelasting met zich meebrengt.

De volledige publicatie die verscheen in Vermogensplanning in de Praktijk, 2020/1 kan u hier lezen.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com