Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Een model van lastgeving voor de buitengerechtelijke bescherming van wilsonbekwamen

maandag, 10 augustus 2020

Een model van lastgeving voor de buitengerechtelijke bescherming van wilsonbekwamen

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, die op 1 september 2014 in werking trad, heeft niet alleen het bewind gemoderniseerd, maar voerde tevens een buitengerechtelijke bescherming in (2). Reeds vóór de wet van 2013 werd de gemeenrechtelijke lastgeving hiervoor gebruikt. De buitengerechtelijke bescherming onttrekt de lastgeving ten dele aan het gemeen recht en geeft haar een nieuwe wettelijke basis. Deze specifieke lastgeving bleef echter beperkt tot het vermogen van de lastgever, al werd de gemeenrechtelijke lastgeving gebruikt om de bescherming van de persoon te regelen. De wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie breidde de buitengerechtelijke bescherming uit tot daden van vertegenwoordiging met betrekking tot de persoon van de lastgever.

De volledige publicatie die verscheen in Tijdschrift voor Notarissen, 2020/5 kan u hier lezen.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com