Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Driemaal is niet altijd scheepsrecht

donderdag, 26 november 2020

Driemaal is niet altijd scheepsrecht

In een eerder naar de feiten opmerkelijk arrest van 14 januari 2020 bevestigt het hof van beroep te Gent vaststaande rechtspraak dat een door de belastingplichtige laattijdig ingediend bezwaarschrift niet uitsluit dat alsnog ontheffing van ambtswege wegens overbelasting kan worden verleend. De directoriale beslissing waarin het verzoek tot ontheffing van ambtswege wordt afgewezen wordt evenwel onherroepelijk en verkrijgt administratief gezag van gewijsde indien de belastingplichtige nalaat om tegen deze beslissing tijdig een vordering in rechte in te stellen. Te beoordelen naar de feiten moet er dan worden nagegaan of deze administratieve beslissing voldoende is gemotiveerd met betrekking tot de grond van de zaak. In voorkomend geval en in de mate dat er geen nieuwe grieven door de belastingplichtige in een tweede verzoek tot ontheffing van ambtswege worden ingeroepen, is dit tweede verzoek onontvankelijk en bijgevolg ook de gerechtelijke vordering gericht tegen de “tweede” administratieve beslissing.

 

Lees hier het volledige artikel van Stephanie Gabriel en Mariëlle Ruell. Een bijdrage die verscheen in Tijdschrift voor Fiscaal Recht, nr. 587

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com