Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Erfgenamen blijven aansprakelijk voor verdwenen goederen

donderdag, 26 november 2020

Erfgenamen blijven aansprakelijk voor verdwenen goederen

- Grondwettelijk Hof nr. 91/2020, 18 juni 2020 -

Aan het Grondwettelijk Hof werd de vraag voorgelegd of artikel 2.7.3.2.5. van de VCF, het vroegere artikel 108 W.Succ., wel grondwettig was. In de zaak ten gronde was een roerend vermogen van ongeveer € 229 000 aangegeven, en een onroerend eigen vermogenvan € 225 000. De Vlaamse Belastingdienst verhoogde het actief tot bijna 1,1 miljoen euro, d.w.z. een verhoging met € 536 000, wegens ‘verdwenen activa’. Na het indienen van een bezwaarschrift werd wel aanvaard dat voor een deel van de goederen het tegenbewijs geleverd was, en werden de aanslagen aangepast. Er worden in het arrest niet gezegd welk gedeelte aanvaard werd.

 

Lees hier de volledige analyse van het arrest door Rik Deblauwe.  

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com