Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Taks op de effectenrekeningen 2.0: eens een belasting bestaat wordt ze niet snel afgeschaft

maandag, 01 maart 2021

Taks op de effectenrekeningen 2.0: eens een belasting bestaat wordt ze niet snel afgeschaft

Op donderdag, 25 februari 2021 werd de Wet van 17 februari houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit houdt in dat zij in werking is getreden op 26 februari 2021.

Belgische financiële instellingen en in voorkomend geval ook verzekeringsmaatschappijen zullen nu in ijltempo alles moeten organiseren om deze taks toe te passen en te betalen. Niettemin stellen zich nog verschillende praktische alsook existentiële vragen bij deze nieuwe taks.

U kan hierover meer in detail lezen in de verschillende nieuwsbrieven die al eerder op onze website gepubliceerd werden, alsook in het interview van Dirk Coveliers en Bart De Cock dat verschenen is in de Beste Belegger van de maand maart 2021.

 
 
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com