Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>COLUMN TRENDS: Waarom zou u kosten maken bij een private bank, als het ook goedkoper kan bij de Bank van de Staat?

donderdag, 03 september 2020

COLUMN TRENDS: Waarom zou u kosten maken bij een private bank, als het ook goedkoper kan bij de Bank van de Staat?

Koen Van Duyse pasfoto rond

 

Koen Van Duyse bespreekt in zijn columns voor het magazine Trends actuele fiscale onderwerpen met een kritische pen. 

 

 

'Als u bij de gelukkigen bent bij wie de bank komt aankloppen met negatieve intresten, waarom zou u dan met het overschot op uw bankrekening geen vrijwillige voorafbetaling doen? U leent weliswaar renteloos uit aan de staat, maar de Bank van de Staat vraagt u ook geen negatieve rente.' Dat zegt Koen Van Duyse, partner van Tiberghien Advocaten.

De laatste weken krijgt een toenemend aantal ondernemers de boodschap van hun bank dat ze voortaan een negatieve intrest krijgen op de tegoeden die ze op hun rekening aanhouden. Ze moeten er dus voor betalen. Die boodschappen zullen er waarschijnlijk niet op verminderen. Voor elk miljoen euro dat bij de bank op een rekening staat, moet op jaarbasis bijna 5000 euro intrest worden betaald. Mensen ter linkerzijde zullen het misschien zelfs een geprivatiseerde vermogensbelasting noemen. En het gaat blijkbaar ver. De negatieve rente geldt ook voor de tegoeden die een onderneming via een vast voorschot op haar kredietfaciliteit heeft opgenomen, maar die nog niet zijn gebruikt en waarop ook al normale intresten worden betaald. Twee soorten intresten op een en dezelfde som.

 

Het is tijd om het oude adagium van Albert Tiberghien van stal te halen: beleg in belastingen wanneer het interessant is. De overheid zet ondernemingen er permanent toe aan voorafbetalingen te doen. Doen ze dat niet, dan worden ze bestraft met een belastingverhoging. Wie onvoldoende voorafbetaalt, krijgt een vermeerdering van gemiddeld 6,75 procent aan zijn broek. Als u geld op de rekening hebt staan, betaalt u dus maar beter vooraf. Op die manier vermijdt u zowel de fiscale verhoging van 6,75 procent als de -- ik zeg maar wat -- 0,5 procent negatieve bankrente.

Maar er is meer. Niets belet u meer voorafbetalingen te doen dan de belasting die u vermoedelijk zult moeten betalen. U kunt zelfs voorafbetalingen doen als u weet dat u geen belastingen moet betalen. Ik weet het, in normale omstandigheden is dat niet zo wijs. De overheid zal u het geld terugstorten, maar, anders dan in de meeste geciviliseerde landen, gebeurt dat zonder enige vorm van vergoeding, zonder intrest. Als een werkgever bijvoorbeeld te veel bedrijfsvoorheffing heeft betaald en meer dan twee jaar later het geld terugkrijgt, krijgt hij geen procentpunt intrest. Met andere woorden: hij leent het geld renteloos uit. Zo gaat dat ook met een overschot aan voorafbetalingen.

Zo komen we in de nieuwe financiële realiteit tot het punt dat ik wil maken. Als u bij de gelukkigen bent bij wie de bank komt aankloppen met negatieve intresten, waarom zou u dan met het overschot op uw bankrekening geen vrijwillige voorafbetaling doen? U leent weliswaar renteloos uit aan de staat, maar de Bank van de Staat vraagt u ook geen negatieve rente. Per saldo wint u dus.
 

U hoeft ook niet te vrezen dat het geld voor een te lange termijn geblokkeerd zal zijn. U kunt overtollige voorafbetalingen op elk moment geheel of gedeeltelijk terugvragen of herplaatsen via Myminfin, zolang ze nog niet verrekend zijn met belastingen. En omdat de terugbetalingstermijn ongeveer twee maanden bedraagt, creëert u feitelijk een termijnrekening bij de schatkist op twee maanden, weliswaar zonder rente, maar ook zonder negatieve rente. Hooguit moet u een paar maanden wachten voor u het geld terug op uw rekening krijgt. Dat is de beleggingstermijn waarmee u rekening moet houden. Met een goed thesauriebeheer kunt u bijgevolg negatieve intresten vermijden. Beleggen in niet-verschuldigde belastingen loont dus. Let op: rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Ook uw lokale belastinginspecteur zal tevreden zijn, want de aftrekbare kosten verminderen. Het zou mij overigens niet verbazen dat een belastingcontroleur, volstrekt ten onrechte, de aftrek van de negatieve rente zou proberen te verwerpen. Waarom zou u kosten maken bij een private bank, als het ook goedkoper kan bij de Bank van de Staat? Of zoals een controleur ooit aan een cliënt vroeg waarom hij een Apple Macbook Pro kocht en geen goedkopere pc bij Mediamarkt.
 

Dit artikel verscheen op 03/09/2020 voor Trends Money Talk. U kan het bronbestand hier raadplegen.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com