Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Nieuw standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake de voorafgaande schenking bij de gesplitste aankoop. The end of a saga?

donderdag, 30 september 2021

Nieuw standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake de voorafgaande schenking bij de gesplitste aankoop. The end of a saga?

De techniek van de gesplitste aankoop is een welgekende techniek van successieplanning en wordt traditioneel toegepast in familieverband. De ouders kopen het levenslange vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom van het onroerend goed. Bij het overlijden van de ouders wast het vruchtgebruik automatisch aan bij de blote eigendom en wordt het kind van rechtswege de volle eigenaar van het onroerend goed, zonder dat dit aanleiding geeft tot de verschuldigdheid van erfbelasting.

Voor velen onder ons klinkt dit als muziek in de oren, maar toch is het opletten geblazen. Wie de spelregels van de gesplitste aankoop niet volgt, riskeert na het overlijden toch fiscaal te worden afgestraft.

 

Katrien Van Boxstael & Laurenza Koljaj verduidelijken.

Het volledige artikel, dat verscheen in "TaxWin" op 11 november 2020, hier.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com