Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Fictiebepalingen zijn geen antimisbruikbepalingen

dinsdag, 26 april 2022

Fictiebepalingen zijn geen antimisbruikbepalingen

Het Hof van Cassatie besliste op 16 september 2021 dat artikel 2.7.1.0.4 VCF geen antimisbruikbepaling is, en dat de rechter dus niet geldig kon beslissen dat een wijziging van dit artikel enkel van toepassing is op rechtshandelingen die dateren vanaf haar inwerkingtreding. Impliciet beslist het arrest daardoor dat een wijziging van de fictiebepalingen onmiddellijk in werking treedt op alle nalatenschappen die openvallen na de inwerkingtreding ervan, overeenkomstig de algemene regel van artikel 2.7.4.1.5: “Het toe te passen tarief is het tarief dat van kracht is op de dag van het overlijden”.

Lees hier de volledige publicatie, die verscheen in Nieuwsbrief Successierechten, 2022/2

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com