Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Regularisatie post-mortem kan erfgenamen duur komen te staan

woensdag, 01 juni 2022

Regularisatie post-mortem kan erfgenamen duur komen te staan

Stephanie Gabriel

Stephanie Gabriel

Counsel
Antwerpen
Mariëlle Ruell

Mariëlle Ruell

Associate
Antwerpen

Mede onder toenemende druk van de bankensector voe­len meer en meer belastingplichtigen zich genoodzaakt om zich te wenden tot het Contactpunt regularisaties. Van de belastingplichtige wordt het bewijs gevraagd dat het vermogen zijn normaal belastingregime heeft ondergaan, niet alleen in hoofde van hemzelf, maar ook in hoofde van diegene van wie hij het vermogen heeft gekregen, bijvoor­beeld door schenking of erfenis.

 

Lees het volledige artikel dat verscheen in "Tijdschrift voor Fiscaal Recht 617 - Maart 2022".

Stephanie Gabriel

Stephanie Gabriel

Counsel
Antwerpen
Mariëlle Ruell

Mariëlle Ruell

Associate
Antwerpen
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com