Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>De fiscale meldingsplicht voor advocaten bij grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren - DAC6 en de onvermijdelijke clash met het beroepsgeheim

dinsdag, 13 september 2022

De fiscale meldingsplicht voor advocaten bij grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren - DAC6 en de onvermijdelijke clash met het beroepsgeheim

Gerd D. Goyvaerts

Gerd D. Goyvaerts

Partner
Brussel, Antwerpen
Stephanie Gabriel

Stephanie Gabriel

Senior Associate
Antwerpen

Door het Grondwettelijk Hof werd anno 2021 de prejudiciële vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie ter zake de onverenigbaarheid van de rapporteringsverplichtingen onder DAC6 met het beroepsgeheim van de advocaat en de mogelijke schending van het Unierecht in dat verband, dit in een procedure ingesteld door OVB, OBFG en BATL. Volgens de advocaat-generaal in zijn conclusies gepubliceerd op 5 april 2022, zou algemeen gesteld de meldingsverplichting die onder DAC6 op intermediairs-advocaten rust, géén schending uitmaken van artikel 7 en 47 van het Handvest, noch van artikel 6 en 8 van het EVRM, dit evenwel op voorwaarde dat de identiteit van de advocaat niet aan de belastingautoriteiten dient te worden meegedeeld.

Lees hier de volledige publicatie, die verscheen in "Tijdschrift Estate Planning" 2022/2.

Gerd D. Goyvaerts

Gerd D. Goyvaerts

Partner
Brussel, Antwerpen
Stephanie Gabriel

Stephanie Gabriel

Senior Associate
Antwerpen
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com