Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>De hercodificatie van het huwelijksvermogensrecht in titel 3 van boek 2 BW in hoofdlijnen

donderdag, 05 januari 2023

De hercodificatie van het huwelijksvermogensrecht in titel 3 van boek 2 BW in hoofdlijnen

Charlotte Declerck

Charlotte Declerck

Of Counsel
Brussel

De wet van 19 januari 2022 “houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het Burgerlijk Wetboek” werd op 14 maart 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad op 1 juli 2022 in werking. Met deze wet wordt een hercodificatie doorgevoerd van de bestaande regels over het huwelijksvermogensrecht, zoals gewijzigd door de wet van 22 juli 2018, en over het erfrecht, zoals ingrijpend hervormd door de wet van 31 juli 20173 en verder verfijnd door de wet van 22 juli 2018.

 

Lees de volledige publicatie, die verscheen in "Tijdschrift voor Familierecht 2022/9", hier.

Charlotte Declerck

Charlotte Declerck

Of Counsel
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com