Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Btw en consignatiezendingen Belgische vereenvoudigingsregeling niet altijd compatibel met het standpunt andere lidstaten: een analyse Duitsland-België

dinsdag, 30 mei 2017

Btw en consignatiezendingen Belgische vereenvoudigingsregeling niet altijd compatibel met het standpunt andere lidstaten: een analyse Duitsland-België

Stijn Vastmans

Ronny Langer

30-05-2017 - Bij een consignatiezending worden goederen door een leverancier (consignant) fysiek ter beschikking gesteld aan een klant (consignataris) maar de juridische eigendomsoverdracht van deze goederen vindt slechts plaats op het ogenblik waarop de goederen door de klant uit de stock worden genomen om zelf te gebruiken of door te verkopen. Dit biedt het voordeel voor de klant dat de leveringen "just in time" kunnen gebeuren en dat er geen stock dient vooruitbetaald te worden, terwijl de leverancier de economische rìsico's aan de opgeslagen goederen draagt tot op het ogenblik van de eigendomsoverdracht.

In een grensoverschrijdende context moeten leveranciers de btw-gevolgen van dergelijke consignatiezendingen vooraf goed inschatten. ln principe leidt een consignatiezending tot een verplichting voor de leveranciers om zich voor btw te registreren in het land van bestemming. Veel landen kennen echter vereenvoudigingsregelingen die een lokale registratieverplichting vermijden. Ook België kent een vereenvoudigingsregeling die is uiteengezet in aanschrijving nr. 94/016 van 4 juli 1994. Gelet op het grensoverschrijdend karakter dient deze Belgische vereenvoudigingsregeling echter samen bekeken te worden met de behandeling van dergelìjke transacties door de lidstaat van de verzending van de goederen.

Dit artikel bespreekt in detail de toepassing van de Belgische vereenvoudigingsregeling voor consignatiezendingen vanuit Duitsland. In de verhouding met Duitsland stelt de toepassing van de Belgische vereenvoudiging een aantal bijzondere problemen.


Lees hier het volledige artikel dat verscheen in Tijdschrift voor Fiscaal Recht n° 521, p. 381-386

Stijn Vastmans

Ronny Langer

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com