Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>“DBI”-aftrek van 95% naar 100%

vrijdag, 27 oktober 2017

“DBI”-aftrek van 95% naar 100%

In het kader van de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het “zomerakkoord”), bestaat het voornemen om de deelnemingsvrijstelling voor ontvangen dividenden (‘DBI-aftrek’) te verhogen van 95% naar 100%. Hierdoor zouden dividenden die een Belgische (moeder)vennootschap ontvangt van dochtervennootschappen volledig vrijgesteld kunnen worden, wat de aantrekkelijkheid van België als holdingland ten goede moet komen.

De volledige vrijstelling wordt in principe van toepassing vanaf aanslagjaar 2019.
 
Wij volgen deze belangrijke evolutie van nabij op en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com