Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Het dilemma van het begrip 'distributie-aandeel' voor beurstaks wordt definitief opgelost

donderdag, 28 december 2017

Het dilemma van het begrip 'distributie-aandeel' voor beurstaks wordt definitief opgelost

Naast de parlementaire vraag en antwoord eerder dit jaar met preciseringen over de notie van distributie-aandeel voor de beurstaks, die m.i. nog niet voor 100 % zekerheid gaf, wordt nu elke discussie over een te ruime interpretatie van dit begrip voorgoed weggenomen door een wetsaanpassing die op 21 december werd goedgekeurd.

Artikel 120 bis van het Wetboek diverse rechten en taksen wordt herschreven en daarbij wordt de definitie van het begrip ‘distributie-aandeel’ geschrapt (artikel 21 van de wet houdende diverse bepalingen IV).

Dit volgt uit het Advies van de Raad van State bij dit wetsontwerp (Doc. 54 2792/001 blz. 95), na verhoor van de gemachtigde van de Minister:

12. Om nadere toelichting gevraagd over de definiëring van de term “distributieaandeel” (ontworpen artikel 120bis, 4°, van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen), merkte de gemachtigde op dat de term in het betrokken wetboek nergens wordt gebruikt: “Een definitie is derhalve overbodig. Het ontworpen artikel 120bis, 4°, WDRT mag worden geschrapt omdat het geen enkele meerwaarde biedt.”

Hiermee kan worden ingestemd.

Aldus eindigt een soap die een goede twaalf jaar heeft geduurd!

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN !

Dirk

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com