Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Events>Taks op effectenrekeningen – Arrest van het Grondwettelijk Hof

Taks op effectenrekeningen – Arrest van het Grondwettelijk Hof

Kantoor Tiberghien heeft een van de partijen begeleid die een annulatieberoep hebben ingediend tegen de taks op effectenrekeningen. Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag (17 oktober 2019) een arrest gewezen.

Het verzoek tot nietigverklaring was onder meer gebaseerd op de schending van het gelijkheids-en niet-discriminatiebeginsel, voorzien in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, alsook op de eventuele schending van het beginsel van het vrije dienstenverkeer en het beginsel van het vrije kapitaalverkeer (resp. art. 56 en 63 VWEU).

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat de voornoemde artikelen van de Grondwet inderdaad geschonden worden en dat de Wet op de taks op effectenrekeningen volledig vernietigd wordt.

Deze vernietiging gebeurt enkel naar de toekomst toe, dus met behoud van de gevolgen voor het verleden. De gevolgen van de wet blijven gehandhaafd voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019.  Wie op het moment van de uitspraak een geding tot teruggaaf van deze taks had ingeleid voor de rechtbank, kan in principe een beslissing tot terugbetaling van deze taks bekomen die ook retroactieve werking heeft.  Wie nog geen geding hangende had, kan eventueel via een andere procedure nog proberen om teruggave van de taks te bekomen.

Indien u als een Belgische of buitenlandse financiële instelling, dan wel als particulier met een effectenrekening in het buitenland meer wilt vernemen over de impact van deze beslissing op de taks die u reeds betaald heeft, alsook op de lopende procedure van aangifte en betaling voor de tweede referentieperiode die geëindigd is op 30 september 2019, dan kan u best zo snel mogelijk contact opnemen met ons.

 

Ben Van Vlierden - Partner (ben.vanvlierden@tiberghien.com)

Dirk Coveliers - Counsel (dirk.coveliers@tiberghien.com)

Bart De Cock - Counsel (bart.decock@tiberghien.com)

Charlotte Meskens - Associate (charlotte.meskens@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com