Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Het UBO-register naar Belgisch recht

vrijdag, 29 november 2019

Het UBO-register naar Belgisch recht

Inleiding

In omzetting van de vierde AWW-richtlijn werd op 18 september 2017 de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruikvan contanten (hierna de “wet”) goedgekeurd. Deze wet voorziet dat er binnen de Algemene Administratie van de Thesaurie, welke een onderdeel is van de Federale Overheidsdienst Financiën, een dienst moet worden opgericht die belast is met de implementatie en inrichting van het Belgisch UBO-register.

Lees hier het artikel dat verscheen in Tijdschrift voor Beleggingsfiscaliteit / revue de la fiscalité des placements 2019-9.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com