Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Abonnementstaks – nieuwe formulieren voor aangifte en vraag teruggave

donderdag, 12 maart 2020

Abonnementstaks – nieuwe formulieren voor aangifte en vraag teruggave

Belgische collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen dienen jaarlijks een taks (hierna “abonnementstaks”) van 0,0925% te betalen op het totaal van de netto uitstaande bedragen. Deze taks wordt eveneens geheven ten aanzien van collectieve beleggingsinstellingen naar buitenlands recht die op de lijst van de FSMA ingeschreven zijn.

De aangifte voor en de betaling van deze taks dienen in principe jaarlijks uiterlijk op 31 maart gedaan te worden.

De regelgeving van deze abonnementstaks is door de Wet van 3 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen verplaatst van het Wetboek der successierechten (namelijk art. 161 tot 162/2 W.Succ.) naar het Wetboek diverse rechten en taksen (namelijk art. 201.20 – 201.28 W.D.R.T.).

Deze verplaatsing van wetboek heeft onder meer tot gevolg dat de verjaringstermijnen voor het indienen van een vraag tot teruggave zullen inkorten en dat er ook nieuwe formulieren gebruikt moeten worden zowel voor de aangifte als voor de vraag tot teruggave.

De federale regering heeft modelformulieren voor de aangifte en teruggave van de ‘jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen’ en de ‘jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen’ toegevoegd aan het ‘KB van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het ‘Wetboek diverse rechten en taksen’.  Dit gebeurde bij KB van 9 december 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2020.

Deze nieuwe modelformulieren dienen vanaf dit jaar (2020) gebruikt te worden.

Indien u hierbij nog verdere vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dirk Coveliers - Counsel (dirk.coveliers@tiberghien.com)

Yannick Cools - Associate (yannick.cools@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com