Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Korte update inzake de zorgvolmacht

maandag, 08 maart 2021

Korte update inzake de zorgvolmacht

In een eerder bericht informeerden wij u over de mogelijkheid om in de toekomst een rechtskeuze op te nemen in een zogenaamde zorgvolmacht. Een rechtskeuze biedt meer rechtszekerheid omtrent het toepasselijk recht op de zorgvolmacht in een internationale context.

Met de Wet van 13 maart 2019 heeft België ingestemd met het Verdrag van ’s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen en met de daarin opgenomen mogelijkheid tot het maken van een rechtskeuze in een zorgvolmacht. De publicatie in het Belgisch Staatsblad en bijgevolg de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen, lieten evenwel op zich wachten. Op 22 december 2020 werd de instemmingswet uiteindelijk gepubliceerd, zodat de mogelijkheid van een rechtskeuze in een zorgvolmacht openstaat met ingang van 1 januari 2021.

Voor personen in een internationale situatie (buitenlandse goederen, nationaliteit …), kan het de moeite waard zijn in een zorgvolmacht een rechtskeuze op te nemen voor:

  • Hetzij het recht van de staat waarvan zij de nationaliteit bezitten,
  • Hetzij het recht van de staat waar zij eerder hun gewone verblijfplaats hadden.

Keuze voor het recht van de staat waar het vermogen is gelegen, is ook mogelijk, doch in dat geval is de rechtskeuze beperkt tot de in die staat gelegen goederen.

Dominique De Bie - Counsel (dominique.debie@tiberghien.com)

Laura Goossens - Associate (laura.goossens@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com