Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>6% btw op schoolgebouwen: Wat is hoofdzakelijk gebruik voor onderwijs

maandag, 25 oktober 2021

6% btw op schoolgebouwen: Wat is hoofdzakelijk gebruik voor onderwijs

De Minister van Financiën brengt een belangrijke verduidelijking voor de praktijk.

Werken aan schoolgebouwen kunnen genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% wanneer de gebouwen hoofdzakelijk voor onderwijs worden gebruikt. In de praktijk is er veel onduidelijkheid over de toepassing van dit verlaagd tarief bij gemengd gebruikte gebouwen, meer in het bijzonder bij sporthallen. In een recent antwoord op een parlementaire vraag neemt de Minister van Financiën een soepel standpunt in aangaande het criterium ‘hoofdzakelijk gebruik’. Dit standpunt zou meer rechtszekerheid moeten bieden in de praktijk.  

Een sporthal van een school die opengesteld wordt voor sporters en (sport)verenigingen na de schooluren, kan kwalificeren voor de toepassing het verlaagd btw-tarief, mits het gebouw hoofdzakelijk gebruikt wordt voor onderwijs. Het hoofdzakelijk gebruik voor onderwijs moet zowel naar oppervlakte als naar tijdsbesteding worden aangetoond (Circulaire 2018/C/18 van 18 januari 2019).

De beoordeling van het criterium ‘hoofdzakelijk gebruik’ op vlak van tijdsbesteding was enige tijd onzeker n.a.v. een antwoord op een eerdere parlementaire vraag van eind vorig jaar. Recent heeft de Minister van Financiën evenwel bijkomende verduidelijkingen gegeven over gemengd gebruikte gebouwen, en meer in het bijzonder sporthallen. Drie hypotheses worden besproken:

  1. Het gebouw wordt opgericht door de onderwijsinstelling zelf. De Minister van Financiën bevestigt dat in dat geval het hoofdzakelijk gebruik (meer dan 50% van de tijd) geen probleem zal stellen. Enkel bij twijfel zal de btw-administratie nagaan of het gebouw inderdaad meer dan 50% van de tijd gebruikt wordt voor diensten inzake onderwijs. Wat dit criterium betreft, stelt de Minister nu dat de administratie het aantal uren dat de onderwijsinstelling de sporthal buiten de schooluren ter beschikking stelt van derden, zal vergelijken met de tijd dat de onderwijsinstelling als eigenaar het gebruiksrecht heeft van de sporthal.

  2. Het gebouw wordt opgericht door een derde (vb. gemeentebestuur), die het gebouw ononderbroken exclusief ter beschikking stelt van de onderwijsinstelling. In deze hypothese draagt de onderwijsinstelling de verantwoordelijkheid voor het toezicht, het beheer, het intern reglement van het gebouw, enz. Dezelfde berekeningswijze als vermeld onder (1) wordt hier toegepast.

  3. Het gebouw wordt opgericht door een derde, waarbij de onderwijsinstelling louter een recht op toegang verkrijgt. Het gebouw wordt dus beheerd en geëxploiteerd door een andere persoon dan de onderwijsinstelling zelf. In die hypothese komt de oprichting van de sporthal niet in aanmerking voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief. De btw-belaste verhuur van het gebouw kan mogelijk wel in aanmerking komen voor het verlaagd btw-tarief van 6% wanneer het aantal uren dat de onderwijsinstelling het gebouw huurt en exclusief gebruikt meer is dan het aantal uren dat de eigenaar de sporthal exploiteert t.a.v. derden.

Met deze nieuwe interpretatie zal het criterium ‘hoofdzakelijk gebruik’ o.i. sneller vervuld zijn t.a.v. gemengd gebruikte sporthallen. O.i. zullen scholen slechts in uitzonderlijke gevallen het voordeel van het verlaagd btw-tarief kunnen verliezen.

 

Stijn Vastmans - Partner (stijn.vastmans@tiberghien.com)

Stein De Maeijer - Counsel (stein.demaeijer@tiberghien.com)

Zosia Daniels - Associate (zosia.daniels@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com