Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Goede afspraken en een open communicatie voor een succesvol familiebedrijf, over de generaties heen.

woensdag, 21 september 2016

Goede afspraken en een open communicatie voor een succesvol familiebedrijf, over de generaties heen.

Emilie Van Goidsenhoven
Romina Abiuso
An Weyn

Stel, u ging samen met uw broer aan de slag in het door uw ouders opgestart bedrijf. Uw zus koos voor een carrière buiten het familiebedrijf.

Dankzij de inspanningen die u samen met uw broer leverde, is er sprake van een succesvol familiebedrijf. Helaas duiken er, zoals bij iedere samenwerking, vaak kopzorgen op, die dan niet enkel betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Bij wijze van voorbeeld, kan aan de volgende thema’s gedacht worden :

  • De verstandhouding is altijd goed geweest met mijn oudere broer. Wij komen uit het zelfde nest en liggen meestal op één lijn: “het bedrijf eerst”. Mijn zus daarentegen klaagt vaak dat er enkel wordt gedacht aan investeren en niet aan het belonen van de aandeelhouders. Vaak moppert ze dat ze liever zou worden uitgekocht en genieten van haar deel op de wijze die zij zelf zou bepalen. Wij zijn daar principieel niet tegen, maar hoe kan dit precies gebeuren en is dit wel de beste optie ?

  • Mijn broer en ik zouden op termijn onze aandelen willen schenken aan onze kinderen. 
    - Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de verstandhouding en communicatie even goed blijft verlopen als voorheen met zo’n groot aantal aandeelhouders met elk hun eigen visie en belangen?
    - Mogen wij nog het bestuur binnen het familiebedrijf (mee) bepalen als wij geen aandeelhouder meer zijn? Misschien vinden wij dat het bestuur in eerste instantie aan een externe manager zou moeten worden toevertrouwd totdat onze kinderen de nodige ervaring zouden hebben opgedaan. Kan dit?
    - Hoe kan ervoor gezorgd worden dat één van onze kinderen niet halsoverkop zou beslissen om zijn aandelen te verkopen aan een derde die hem een aanlokkelijke prijs aanbiedt?

  • Uiteraard is het onze wens dat onze kinderen actief zouden zijn in het familiebedrijf, doch enkel indien zij daartoe geschikt zijn. Hoe pakken wij zo’n delicate kwesties aan?

Dit zijn slechts enkele van de velen vragen die spelen in het hoofd van een familiale ondernemer, voor wie familiale harmonie en continuïteit centraal staan. 

Onze ervaring leert ons dat er helaas geen specifieke “tool” bestaat om ervoor te zorgen dat er nooit conflicten zouden ontstaan maar dat dergelijke conflicten meestal vermeden kunnen worden door een open en respectvolle communicatie en goede afspraken. Deze afspraken, die het best in tempore non suspecto neergeschreven kunnen worden, gaan van dividendpolitiek, voorkooprechten, het bepalen van de bestuurdersopvolging, het voorzien van een geschillenregeling bij het zich voordoen van conflicten eventueel middels het inschakelen van een bemiddelaar, tot het opzetten van een familieforum en het ondertekenen van een familiecharter.

Voor meer informatie rond dit thema, kan u contact nemen met:

emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com
romina.abiuso@tiberghien.com
an.weyn@tiberghien.com

Emilie Van Goidsenhoven
Romina Abiuso
An Weyn

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com