Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Selectiviteit, voordeel en discriminatie: onduidelijke variaties op hetzelfde thema?

dinsdag, 30 mei 2017

Selectiviteit, voordeel en discriminatie: onduidelijke variaties op hetzelfde thema?

30-05-2017 - "Behoudens de afwijkingen waarin de verdragen voorzien, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van beþaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beinvloedt." Zo luidt artikel 707 VWEU. Het bevat het algemene verbod van staatssteun binnen de EU dat als één van de hoekstenen van de vrije markt geldt. In het jaar waarin de lidstaten de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome vieren, blijkt echter dat over de toepassing van deze essentiële hoeksteen nog veel onzekerheid bestaat.

Lees hier het volledige artikel dat verscheen in Tijdschrift voor Fiscaal Recht n° 521, p. 379-380

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com