Advocaten / Avocats / Lawyers

dinsdag, 24 maart 2020

Circulaire 2020/C/ : Over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.

Koen Morbée

Ivo Vande Velde

Steven van Berkel

De nieuwe circulaire (link) bevestigt dat voor vennootschappen en natuurlijke personen die belastbaar zijn op hun winsten, de crisis veroorzaakt door het virus Covid-19 kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

Concreet betekent dit dat voor handelsvorderingen, die niet worden vertegenwoordigd door obligaties of andere gelijkaardige effecten op naam of aan toonder of die gedematerialiseerd zijn, de geboekte waardverminderingen fiscaal kunnen worden vrijgesteld, in de mate dat de waarschijnlijkheid van het verlies blijkt uit de gevolgen van de maatregelen die door de federale regering zijn genomen ter voorkoming van de verspreiding van het virus Covid-19.

De waardevermindering zal verder in opgave 204.3 (aangehecht aan de fiscale aangifte) moeten worden toegelicht, waarbij de schuldenaar met solvabiliteitsproblemen zal moeten worden geïdentificeerd. De beoordeling van het verlies op een vordering dient per schuldenaar te worden gemaakt.

Ter volledigheid meldt de circulaire dat de administratie enige soepelheid zal aanvaarden inzake de beoordeling door de belastingplichtige van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door de federale regering.

 

Voor meer informatie hierover kan u terecht bij uw gebruikelijke Tiberghien adviseurs of bij de auteurs van dit artikel :

 

Koen Morbée, Partner - koen.morbee@tiberghien.com

Ivo Vande Velde, Counsel - ivo.vandevelde@tiberghien.com

Steven van Berkel, Associate - steven.vanberkel@tiberghien.com

 

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com