Advocaten / Avocats / Lawyers

Info COVID-19 Updates

De notaris slaagt er niet in de akte van aankoop van vastgoed tijdig te verlijden. Moet ik nu zelf registratiebelasting gaan betalen?

Normaal gezien moet de onderhandse aankoopakte van uw woning binnen de vier maanden na de ondertekening worden geregistreerd. In normale tijden zal de notaris hiervoor een authentieke akte opstellen en…

Gaat mijn zitting bij de fiscale/burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg dan wel van het hof van beroep door tijdens de coronamaatregelen?

In artikel 755 van het Ger.W. wordt de schriftelijke procedure (dus zonder mondelinge pleidooien) slechts toegestaan als alle partijen akkoord gaan. In de aan de regering voorgelegde volmachtsbesluiten van justitie,…

Hoe start ik een fiscale procedure voor de rechtbanken en hoven van beroep?

Het college van hoven en rechtbanken heeft dwingende maatregelen gepubliceerd die, behoudens nieuwe maatregelen, vanaf 18 maart 2020 om 12u tot en met 19 april 2020 van kracht zijn. Alle…

Kan ik mijn huwelijkscontract nog wijzigen voor een notaris?

Het wijzigen van het huwelijkscontract kan een interessant instrument zijn in het kader van uw vermogensplanning, aangezien het u toelaat om zowel uw echtgeno(o)t(e) te beschermen als uw kinderen te…

Kan ik nog schenken voor een Belgische notaris?

De verstrengde maatregelen die de federale overheid genomen heeft in de strijd tegen het corona virus hebben een belangrijke impact op de werking van het notariaat. Volgens de richtlijnen van…

Ik schonk recent mijn familiebedrijf met vrijstelling van schenkbelasting, maar ik heb mijn economische activiteit tijdelijk moeten staken. Wordt de vrijstelling behouden? (Vlaams Gewest)

In principe moet een economische activiteit – zonder onderbreking - worden verdergezet gedurende een periode van drie jaar na de schenking om de vrijstelling te behouden. De tijdelijke stopzetting van…

Te veel voorafbetalingen gedaan? Kan deze betaling snel gerecupereerd worden?

Indien te veel zou voorafbetalingen zouden zijn gedaan, kan tot de laatste dag van de derde maand volgend op het belastbaar tijdperk een verzoek tot terugbetaling worden ingediend via het…

Het resultaat van het lopend boekjaar is momenteel moeilijk te voorspellen. Wat met voorafbetaling van belasting?

Tijdens een boekjaar zijn er verschillende vervaldata om voorafbetalingen (“VA”) te verrichten.  Voor boekjaar 2020 (balans afgesloten per 31 december) is dit 14 april, 10 juli, 12 oktober en 20…

Krijg ik uitstel van betaling voor de aanslag in de schenk-of erfbelasting (Vlaams Gewest)?

Geen uitstel, wel een afbetalingsplan Wie een aanslag in de schenk- of erfbelasting heeft ontvangen en financiële moeilijkheden ondervindt, kan steeds een afbetalingsplan aanvragen. In het kader van de coronamaatregelen…

Kan ik nog schenken voor een Nederlandse notaris?

Nu de grens tussen Nederland en België zo goed als gesloten is, stelt zich de vraag of u nog kan schenken voor een Nederlandse notaris.

Help, mijn boekhouder heeft corona en kan mijn aangifte niet tijdig indienen. Is dit een geldig excuus?

Hier is het antwoord neen. Het naleven van de btw-rapporteringsverplichtingen behoren de onderneming zelf toe. Een laattijdige aangifte kan in principe niet worden verantwoord door ziekte van uw boekhouder. Neem…

Moet ik mijn btw-nummer laten schrappen nu ik geen uitgaande handelingen meer heb?

Uw btw-nummer dient niet geschrapt te worden indien u als btw-plichtige gedurende een bepaalde tijd geen btw-belaste activiteiten meer verricht (bv. owv een verplichte sluiting). In principe dient u enkel…

Indien ik overschakel naar verkopen via internet, wat zijn hierbij de belangrijkste valkuilen voor btw?

Indien u als verkoper uw goederen verkoopt via een webshop op het internet en hierbij ook het vervoer naar de particuliere klant faciliteert dan heeft dit mogelijks belangrijke gevolgen voor…

Is er een mogelijkheid om btw-teruggaaf te claimen op verkochte reisvouchers wanneer de reis wordt geannuleerd?

Hier zijn verschillende situaties denkbaar. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarbij een reiziger zelf op eigen houtje alle onderdelen van zijn reis heeft geboekt (vervoer, hotel,…

Kan ik als hoteluitbater de reeds afgedragen btw op voorschotten terugvragen wanneer klanten niet komen opdagen?

Indien u als hoteluitbater de hoteldiensten niet kan leveren omdat uw klanten niet komen opdagen, dan kan u in principe de reeds afgedragen btw op het betaalde voorschot terugvragen via…

Kan ik de reeds afgedragen btw op tickets voor events terugvragen wanneer deze events omwille van de covid-19 uitbraak worden afgelast?

De toe te passen btw-behandeling bij de verkoop van tickets voor events is voorwerp van discussie omdat er binnen de EU geen eensgezinde interpretatie geldt. De exacte btw-kwalificatie kan evenwel…

Indien ik een gebouw met btw-verhuur of ter beschikking stel, zijn er btw-gevolgen indien de betaling van de huur tijdelijk wordt opgeschort?

Indien u als verhuurder akkoord gaat om de betaling van de huur tijdelijk op te schorten en er dus ook geen facturatie of betaling van de huur plaatsvindt, dan zal…

Welk btw-tarief is er van toepassing voor de levering van medische hulpmiddelen, medicijnen, e.a.?

In het kader van de COVID-19 crisis is er grote nood aan medicijnen en medische hulpmiddelen, zoals mondmaskers, beademingstoestellen en dgl. Belangrijke vraag hierbij is welk btw-tarief van toepassing is…

Dien ik als restauranthouder een ander btw-tarief toe te passen wanneer ik maaltijden aan huis lever?

In normale omstandigheden zijn restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het aanbieden van dranken, onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 12%. Dranken die in het kader van een restaurant- of…

In welke situaties en onder welke voorwaarden kan ik goederen schenken voor goede doelen, zonder negatieve btw-gevolgen?

Wanneer btw-plichtigen goederen schenken kan dit op fiscaal vlak averechtse gevolgen hebben. Voor btw kan dit tot gevolg hebben dat btw moet afgedragen worden op een “fictieve” levering (onttrekking) of…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com